Seznam dárců

 • 49.380 Kč 1% dárci Broker Consulting 6.10.2017
 • 500 Kč Václava Štrochová 17.9.2017
 • 1.000 Kč Kamila Lukaskova 16.8.2017
 • 200 Kč Yvona Aligerová 26.7.2017
 • 90 Kč Anonymní dárce 25.7.2017
 • 5.000 Kč Marek Vlasák 12.7.2017
 • 250 Kč roman cileček 5.7.2017
 • 100 Kč 1% dárci Broker Consulting 23.6.2017
 • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
  Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

 • Díky všem, darovali jste již celkem 56.520 Kč.

Jde o léčbu pro mého syna Daniela, který se narodil v roce 2010 se zdravotním postižením DMO (Dětská mozková obrna) - spastickou kvadruparézou s těžším stavem pro obě dolní končetiny. Typickým projevem této diagnózy je porucha hybnosti s postižením rukou a nohou. Před rokem, než jsme začali jezdit na tuto speciální rehabilitaci, se Daník jenom otočil, trochu plazil a řekl jen pár slov. Po roce této náročné terapie se Daniel dostane na čtyři, sám si sedne a mluví ve větách. Nikdy bych nevěřila, že za rok udělá tak obrovský pokrok kupředu.

Speciální metoda, jejímž nosným prvkem je „kosmický obleček“ TheraSuit, umožňuje Danielovi zažít pohyb tak, jak ho sám nemůže prožívat z důvodu svého zdravotního postižení. Speciální obleček výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení, např. orientaci v prostoru a nácvik stoje. V rámci léčby má Daniel sestavený individuální program tak, aby během cvičení mohlo dojít ke stimulaci a upevnění pohybových vzorců. Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních činností, které obvykle následují nebo jsou kombinovány s posilujícím cvičením. Pro Daniela se tak otevírá cesta k samostatnému pohybu!

Jsme čtyřčlenná rodina, já jsem v současné době na rodičovské dovolené s druhorozeným synem Jiříkem a před nástupem na mateřskou dovolenou jsem byla z důvodu nepřetržité péče o syna Daniela v domácnosti. Běžné finanční náklady rodiny zajišťuje pouze otec dětí. Uhradit najednou více než 50 000 Kč za rehabilitační léčbu je z běžného rodinného rozpočtu opravdu nemožné.
Moc rádi bychom však pokračovali v této terapii, která může Danielovi pomoci nastartovat chůzi a tím i větší samostatnost. Nejúžasnější na tom je, že se Daník na terapii těší a rád cvičí.

Z tohoto důvodu Vás laskavě žádáme o pomoc a předem děkujeme.
Renata Krkonošková, maminka.

Dobrým skutkem pro Daniela Bureše je finanční příspěvek 56 520 Kč na úhradu léčebného programu v Neurorehabilitační klinice AXON.

Renata Krkonošková
Horní Dehtov
Telefon: 732 117 947

Poděkování paní Krkonoškové za dar pro Daníka.

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky
Tvorba webových stránek - Neternity.cz