Jiřík a Julinka Sýkorovi

Prosíme o finanční pomoc na speciální léčebný program v centru ADELI pro sedmiletá dvojčata s DMO (dětskou mozkovou obrnou). Julie a Jiří se nám narodili předčasně, ve 25. týdnu těhotenství. Julinka vážila 490 gramů, Jiřík 410 gramů. Boj o život vyhráli, ale daň je vysoká.

Diagnózy jsou nemilosrdné. U Julie DMO dětská mozková obrna) -  kvadruparéza, PRM (psychomotorická retardace), hypotonický syndrom, retinopatie nedonošených IV.-V.st. (praktická slepota obou očí, zachovaný jen světlocit), epilepsie, porucha kousání. Jiřík též DMO – kvadruparéza, PMR, hypotonický syndrom, oční vady, porucha vývoje řeči, migréna.
Péče o obě děti je velmi náročná. Od narození cvičíme Vojtovu metodu, dojíždíme k různým specialistům (neurologie, oční, ortopedie, logopedie), stimulujeme zrak, cvičíme jemnou motoriku, řeč, dojíždíme na různé rehabilitace.

Jiřík začal sám chodit až ve čtyřech letech, dodnes zakopává, chodí ze široka. Celkově má problém s rovnováhou. Do schodů i ze schodů se musí držet za ruku, neumí skákat, nedokáže stát na jedné noze. Jakákoli překážka na cestě je pro něj problém.
 
Julinka udělala své první krůčky loni v listopadu (16.11. 2011). Ten den jsme měli předčasné vánoce. Díky slepotě je pro dceru chůze náročnější. Každá překážka – hrbol, výmol, zkrátka cokoli je pro Julinku nepředstavitelný problém. Okamžitě si sedá na zem, bojí se. Ve známém prostředí přitom dokáže sama chodit bez větších potíží. Je to také tím, že neudrží správnou rovnováhu, neumí překročit překážku, chodí hodně ze široka. Snažím se jí stále povzbuzovat popisováním okolí. Julinka mluví velmi špatně, komolí slova, okolí jí nerozumí.  Nekouše a jí mixovanou stravu. I když se za poslední 3 měsíce hodně zlepšila, je psychicky hodně opožděná.

O děti pečuji šestým rokem. Práce s nimi je opravdu náročná a i když se cítím vyčerpaná, vynaložené úsilí stojí opravdu za to - prognóza byla, že oba nebudou chodit ani mluvit. Naštěstí tomu tak není.
V současné době ale potřebuji pomoc i já, neboť cvičení, které provádím s dětmi je již nedostačující, je to už nad mé možnosti …, a to i finanční ….

Moc bych si přála pro děti speciální rehabilitační program, je šancí na zlepšení pro oba. Ovšem částka za léčbu je astronomická, zvlášť když jsou děti dvě. Pojišťovna tento program nehradí.
Moc Vás prosíme o finanční pomoc.

S pozdravem Michaela Sýkorová

Klient je zažazen v projektu Číslo na boha.

Dobrým skutkem pro rodinu Julie a Jiříka je finanční dar ve výši 5 160 EURO (cca 128 900 Kč) na 2-týdenní léčebný program v centru ADELI Piešťany pro obě děti. Cena pro jedno dítě činí 2 578 Euro (cca 64 450  Kč).

Michaela Sýkorová
Horní pěna
Telefon: 723 001 659

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky
Tvorba webových stránek - Neternity.cz