Adopce Dobrého skutku

V prosinci 2006 byl odstartován projekt „Adopce Dobrého skutku".

Pět klientů - Šimon HurychZdeněk HarnochKristýna PeprnáOndřej Nechvátal a Petr Šálek - získalo nové virtuální adoptivní rodiče, kteří jim pravidelně přispívají na respitní péči, pečovatelskou službu či chráněné bydlení.

V roce 2007 nahradil v „rodině adoptovaných" Zdeňka Harnocha Jakub Černohorský. V srpnu 2008 skupinu „adoptovaných na blízko" rozšířil Jakub Švec, čímž se počet těchto speciálně „adoptovaných" zvýšil na šest. Do akce se zapojilo 15 spolupracovníků akciové společnosti Broker Consulting, kteří ročně každému z šesti dětí pošlou 30 000 Kč.

Během roku 2009 skončila potřeba příspěvků na chráněné bydlení a asistenční služby  Jakuba Švece, který nakonec zcela přešel do ústavní péče. S prostředky, které byly vybrány na pomoc Jakubovi, naložíme dle přání adoptivních rodičů, s kterými možnosti prokonzultujeme.

Od září roku 2009 přibyli další virtuální adoptivní rodiče, kteří budou každý měsíc zajišťovat příspěvek na asistenční službu pro paní Marii Mádlovou a rodinu Flídrovou (synové Jaroslav a Tomáš).

V roce 2013 přispívali dárci v projektu „Adopce” kontinuálně deseti klientům na využívání asistenčních a odlehčovacích služeb. Souhrnný součet měsíčních příspěvků činil 262 428 Kč, což jsou 4,4 % všech darů.

Projekt „Adopce Dobrého skutku” byl odstartován v prosinci 2006 s pěti klienty: Šimon Hurych, Zdeněk Harnoch, Kristýna Peprná, Ondřej Nechvátal a Petr Šálek, kteří získali nové adoptivní rodiče z řad spolupracovníků Broker Consulting a.s. Ke konci kalendářního roku 2013 jsme evidovali tyto klienty „adoptované nablízko“:

Ondřej Nechvátal asistenční služba
Šimon Hurych odlehčovací služba
Kristýna Peprná sociální služba
Petr Šálek osobní asistence
bratři Jaroslav a Tomáš Flídrovi osobní asistence
Marie Mádlová osobní asistence
Tomáš Hajda osobní asistence
Sestry Hejdukovy osobní asistence
Barbora Svobodová osobní asistence

Pravidelných dárců se do projektu se zapojilo dvacet sedm (o tří více než loni). Díky nim se podařilo každému z klientů za rok shromáždit potřebnou částku 30 000 Kč – 36 000 Kč.

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz