Seznam dárců

 • 7.380 Kč Galavečer BC 2016 15.4.2016
 • 150 Kč Petra Brožková 15.4.2016
 • 300 Kč Františka Staňková 2.4.2016
 • 100 Kč Anonymní dárce 15.3.2016
 • 49.663 Kč Conseq 23.12.2015
 • 100 Kč Anonymní dárce 10.1.2016
 • 15.137 Kč Bedřiška 2015 6.1.2016
 • 500 Kč Anonymní dárce 31.12.2015
 • 500 Kč Iveta Vedmochová 30.12.2015
 • 23.000 Kč Hokejový tým HC EMOTIONCAR 29.12.2015
 • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
  Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

 • Díky všem, darovali jste již celkem 96.830 Kč.

Mé jméno je Linda Vašková. Žiji sama se svými třemi dětmi Patričkou, Terezkou a
Ondřejem. Patrička je zdravá dívka, která studuje druhým rokem na střední zdravotní
škole. Terezka chodí do 6. třídy základní školy a má převodní nedoslýchavost. Svůj handicap zvládá velmi dobře a není na ní téměř znát. Nejmladší Ondrášek se narodil v 35. týdnu těhotenství jako zdánlivě zdravé miminko. První komplikace se objevily již v porodnici, kde bylo zjištěno, že syn postrádá sací reflex. Jeho krmení bylo velmi náročné, za použití hadiček a stříkaček jsme mu zajišťovali potřebnou výživu. Po měsíci trpělivé péče začal Ondra konečně přibírat a naučil se sát. V půl roce jsme začali s cvičením Vojtovy metody a v roce to byl normální šikovný chlapeček, který udělal své první krůčky.

Jednoho dne syn prodělal nečekaně neepileptický záchvat, tzv. vypnutí, během
kterého upadl nešťastně na hranu schodu, při čemž došlo k rozsáhlé fraktuře lebky. Po tomto zlomovém okamžiku se jeho vývoj značně zpomalil. Vše, co doposud uměl, zůstalo zachováno, ale nové věci se neučil vůbec nebo jen se značným zpožděním a velmi pomalu.

Ve třech letech čítala jeho slovní zásoba asi 40 slov a plně používal plenky. Nastal koloběh vyšetření a hospitalizací se skličujícími závěry: centrální hypotonie, nedostatečná myelinizace mozku - postupné vytváření obalů nervových spojů, mentální retardace, dětský autismus a další přidružené diagnózy.
Život se nám tak obrátil zcela vzhůru nohama. Ondřejův otec tuto velkou změnu
neustál a asi v jeho pěti letech od nás odešel. Tak jsem zůstala sama na dvě dcery a
postiženého syna. V současné době je Ondřej vedený jako pacient trpící větším počtem různých závažných chorob a zdravotních komplikací. Nově nám přibyla diagnóza CSA – zástava dýchání ve spánku, dětský autismus a epilepsie. Ondřej je plně inkontinentní, nesmrká, špatně mluví, značné obtíže mu činí střídání nohou, při čemž nezvládne delší chůzi. Neumí se sám obléknout a je zcela závislý na něčí pomoci.

I přes všechny rány osudu se snažím Ondru co nejvíce naučit a zajistit mu kvalitnější
život. Bohužel kvůli naší finanční situaci není možné kočárek, který je rovněž zádržný systém pořídit z rodinného rozpočtu a tak se obracím na Vás s prosbou o
jakoukoli finanční podporu na nákup této pomůcky, která by nám pomohla k lepšímu
cestování nejen Ondřeje, ale celé naší rodiny a který bude velkým přínosem v životě Ondry a na jeho každodenních cestách.

Všem, kdo alespoň přečetli náš příběh, ze srdce děkujeme.
Vážíme si vašeho pochopení a pomoci, která je v naší tíživé situaci velkým přínosem.

Předem děkuji všem, co si vyšetří malou chvíli a věnují čas i finanční pomoc naší životní situaci.
Linda Vašková, maminka.

Dobrým skutkem pro Ondřeje Vaška je finanční dar 97 000 Kč na pořízení rehabilitačního kočárku a zádržný systém Stingray od dodavatele R82.

Linda Vašková
Telefon: 728 342 508

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz