Seznam dárců

Tábor pořádá rodičovský spolek Rodiče pro děti s autismem ve spolupráci s centrem ABA strategie.

Náš rodičovský spolek sdružuje rodiče, kteří využívají ABA přístup při práci se svými dětmi. Díky využití poznatků behaviorální vědy a precizních postupů učení posouváme možnosti našich dětí v oblastech komunikace, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy nebývalým tempem. Schopnost vykomunikovat si svoje potřeby radikálně snižuje tendenci produkovat problémové chování ve vyšší míře, než jak to známe u neurotypické (tedy té nahlížené jako normální) populace.

Příměstský tábor je skvělou příležitostí pro učení v přirozeném prostředí. Pro naše děti často není samozřejmost dokázat počkat na obsazenou houpačku na hřišti, získání pozornosti kamaráda, hrát si se svými vrstevníky, atd. U dětí s nízkofunkčním autismem, které se převážně tábora účastní, je kritickým faktorem zcela individuální přístup, výborná znalost úrovně dovedností dětí v jednotlivých oblastech a na míru uzpůsobený plán aktivit, který dítě ještě rozvíjí, ale má přiměřenou obtížnost i dobu trvání tak, aby po celou dobu udržel zájem dítěte. Návrh takového programu vyžaduje účast behaviorálního analytika a kvalifikovaných asistentů. To má pochopitelně vliv na finanční náročnost pořádaného tábora.

Neopomenutelným přínosem tábora je možnost pro rodiče nabrat síly, odreagovat se od chvílemi náročných situací a „odpočinout“ si v zaměstnání (a to bez ohledu na náročnost vykonávaných profesí).

„Mít přátele své je správné“ zpívá oblíbená dětská postavička našeho syna. Měl jsem za to, že slovo přítel je pro něj jen zvuk, kamarády zatím nemá, i když … Na loňském příměstském táboře potkal chlapce, kterému se sám od sebe snažil být nablízku, bral jej za ruku, houpali se spolu na houpačce …

Tak kdo ví, třeba to vyjde i letos …

Za Rodiče pro děti s autismem, z.s.
Karel Tomáš

Dobrým skutkem pro spolek Rodiče pro děti s autismem, z. s. je finanční dar 94 550 Kč na částečnou úhradu jednoho týdne příměstského tábora pro děti s PAS, vedeného metodou ABA.

Rodiče pro děti s autismem, z.s.
Praha 3
Tel: 606 725 630

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz