Seznam dárců

  • 50.000 Kč Al-Namura, spol. s r.o. 18.3.2019
  • 500 Kč Anonymní dárce 13.3.2019
  • 500 Kč Dušan Neumann 13.3.2019
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 51.000 Kč.

Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem v roce. Předchází jim takzvaný Svatý týden, o němž se připomínají jednotlivé události probíhající před Ježíšovým vzkříšením. Škaredá středa získala svůj název na základě škaredého výrazu Jidáše Iškariotského, který se tento den mračil (škaredil) na Ježíše. Téhož večera pak nabídl velekněžím, že za peníze Ježíše zradí.

Pořadatelé se rozhodli tento „škaredý“ den polepšit štědrým benefičním večerem s cílem pomoci žadatelům organizace DOBRÝ SKUTEK – organizacím pořádajícím letní tábory pro děti s autismem spolky Rodiče pro děti s autismem a ProCit a podpořit organizaci Adventor. Výtěžek celé akce bude rozdělen rovným dílem mezi všechny tři organizace. Na webu Dobrého skutku je otevřená sbírka pro organizace Rodiče pro děti s autismem, z.s. a ProCit, z.s. Bude-li částka, nasbíraná na webu vyšší než zbývající výtěžek akce, bude patřičná část předána organizaci Aventor.

Finanční podpora půjde na zajištění provozu letních táborů pro děti s autismem a na rekonstrukci terapeutických prostor komunitního centra KOPEC organizace Adventor.

Většina dětí s autismem nespala mimo domov.  Prázdniny pro ně a jejich rodiče jsou nejen úlevou od školy, ale také otázkou, jak budou děti trávit léto. Pro děti bez hendikepu je nabídka prázdninových aktivit široká, ne však pro děti s autismem. Každé dítě s autismem je jiné, každé má své individuální potřeby, zvláštnosti, rituály, slabiny i přednosti a nadání.

Díky táboru mohou tyto děti strávit týden či dva mimo domov a zažít něco, co by jinak zažít nemohly. Letní pobyt dá dětem něco nového – zajímavě strávený čas mimo obvyklé prostředí, kde se mohou leccos nového naučit.  Po celou dobu je tým odborníků připraven se postarat o organizaci a pomoci každému dítěti na spektru autismu se vším, co může potřebovat.

Určitě si rezervujte volno na večer 17. dubna 2019 od 19 hodin, abyste nepropásli jedinečnou příležitost vystoupení úžasného šestnáctiletého pianisty Denise Szalbota a ostatních zajímavých hostů, budete se též moci zúčastnit výjimečné aukce uměleckých předmětů včetně pozoruhodných obrazů malovaných umělci na spektru autismu, které představí partnerská organizace Adventor o. s., jako profilovou výstavu „Svět jinýma očima“.

Přispět můžete již nyní pomocí tlačítka CHCI POMOCI.

Promotým Praha            Adventor, o.s.

Promotým Praha logo                         Adventor o.s. - logo

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz