Příběhy našich klientů

 • Aneta Kolínková

  11.8.2012, 14:52 Dobrý den,
  jmenuji se Marcela Kolínková a obracím se na Vás s velkou prosbou. Naše mladší dcera Anetka (narozena 3. 3. 2005) trpí spinální svalovou atrofií (SMA) 1. typu. Je úplný ležák permanentně připojený na dýchací přístroj, její intelekt je však zcela v pořádku.
 • Příběh malé Lindy je jako scénář celovečerního filmu

  8.8.2012, 21:35

  Příběh malé Lindy je jako scénář celovečerního filmu. Jaký bude jeho závěr, záleží na všech dárcích, kteří se na jeho psaní svými dary podílejí. Po necelých dvou letech v péči imunologa a pod biologickou léčbou zvládá Linda věci, které bychom považovali před léčbou za smělý sen. Ještě není v cíli své cesty, ale čtěte a radujte se s námi:

 • Ondřej Pavel II

  7.8.2012, 21:36 Jsem maminka pětiletého Ondráška . Byl by to zdravý chlapec, ale bohužel se přidusil při porodu a je velmi těžce fyzicky postižený, má dětskou mozkovou obrnu. Tak rád by běhal a hrál si. Nedokáže si však dát ani ručky k puse, bez naší pomoci sám nesedí, nebatolí se, ani neleze.
 • Karel Bartáček

  26.7.2012, 21:35 Vážené sdružení,
  obracím se na vás s prosbou o pomoc při dofinancování nového elektrického vozíku. 19 let jsem kvadruplegik (po úrazu krční páteře)  a bez elektrického vozíku bych byl upoután na lůžku.
 • Vratislav Hudeček

  24.7.2012, 22:16 Narodil jsem se 25.11. 1955. V roce 1984 jsem utrpěl úraz páteře Th 6-7 s porušením míchy. Od této doby jezdím na invalidním vozíčku. Postupně jsem se zapojoval zpět do života, do sportovních aktivit (basketbal, stolní tenis, plavání).  V roce 1994 zakládáme s kamarády na vozíčku Sportovní klub vozíčkářů Ostrava a pořádáme Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů.
 • Zdeněk Rubáš

  24.7.2012, 22:01 Jmenuji se Zdeněk Rubáš,  narodil jsem se v roce 1971. Pracoval jsem převážně jako řidič, v posledních letech jako řidič kamionu.  Před 4 lety jsem doma upadl na schodech tak nešťastně, že jsem si rozdrtil 3 obratle Th 11-12,LI s poškozením míchy. Od té doby jsem na invalidním vozíku.
 • Tomáš Bártík

  17.7.2012, 20:01 Jmenuji se Lucie Bártíková. Můj syn Tomáš Bártík, narozen 11. 8. 2010 je v důsledku závažného nervosvalového onemocnění spinální muskulární atrofie odkázán na umělou plicní ventilaci a celodenní přímou péči rodiny. Vzhledem k tomu, že oslabené svaly nejsou schopny udržet vhodnou polohu těla (syn nesedí, neudrží vzpřímenou hlavičku,) je pro nás kočárek nezbytně nutný.
 • Patrik a Nikolas Tylš

  11.7.2012, 22:04 Jmenuji se Lucie Machylová a mám 2 syny ve věku 6 a 3 let. Starší syn je kombinovaně postižený – psychomotorická retardace s rozvojem triparetické (postižena je levá horní a obě dolní končetiny), spastické (zvýšené svalové napětí) formy dětské mozkové obrny.
 • Janička Růžičková

  11.7.2012, 21:54 Maminka malé Janičky si po porodu všimla, že pravé očičko u holčičky není v pořádku. Po vyšetření lékařů bylo rodičům Janičky sděleno, že jde o závažný zdravotní problém,  který  vyústil v operační zákrok.  Pravé oko bylo vyoperováno a Janička má protézu. Bohužel, časem vznikl zdravotí problém i na levém oku. Janička poznává osoby spíše podle hlasu. Orientuje se i podle oblečení osob. Sleduje jenom ve specifickém úhlu, mimo něj naráží, špatně odhaduje hloubku schodů a je nejistá v neznámém prostředí.
 • Michalka Tulisová

  11.7.2012, 21:37 Michalka je  tří a půlletá holčička. Krátce po porodu prodělala velké množství epileptických záchvatů. Malé i velké záchvaty probíhaly střídavě po celých 24 hodin denně. Následně byla Michalce diagnostikována  myoklonická encephalopatie a epilepsie.
 • Děti jely za sluníčkem, mořem a zážitky

  2.7.2012, 21:48 O tom, že jsou lidé, kterým není lhostejný osud dětí, které nemohly zůstat ve své rodině, jsme se nedávno opět přesvědčili i my ve Fondu ohrožených dětí. V době, kdy rodiny plánují prázdniny a letní dovolené a řada z nich plánuje a odjíždí k moři, jsme obdrželi  nabídku pobytů u moře pro děti z našich zařízení Klokánek.
 • Matěj Bartoník

  2.7.2012, 21:27 Matýskovi budou dva roky, má o 8 let staršího bratra. Matýsek prodělal masivní krvácení do mozku a důsledkem toho je sekundární obstrukční posthemoragický triventrikulární hydrocefalus, levostranná spastická hemiparetická DMO, periventrikulární leukomalacie a epilepsie.
 • Daniel Stržínek

  18.6.2012, 23:22 Jmenuji se Gabriela Stržínková.  Můj sedmiletý zdravotně postižený syn Daniel má diagnostikovanou DMO. Ráda bych tímto požádala o příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky, zdravotní kočár, který je v hodnotě 36 754 Kč. Pořízení kočáru je nezbytné a to z důvodu, že syn je nechodící a kočár je nutný na převoz Daniela do školy a k lékařům.
 • Ondřej Pavel

  18.6.2012, 23:17 Ondráškovi jsou čtyři roky. Byl by to zdravý chlapec, ale bohužel se přidusil při porodu a je velmi těžce fyzicky postižený, má smíšenou formu DMO (kvadruparézu s dystonicko - dyskinetickými projevy).
 • Aneta Točíková

  12.6.2012, 21:03 Jmenuji se Aneta Točíková. Při porodu jsem prodělala DMO, mám levostrannou hemiparézu, epilepsii a jsem neslyšící. Už jako miminko jsem musela cvičit Vojtovy cviky, abych vůbec mohla začít chodit. Ve čtyřech letech jsem začala chodit do speciální MŠ pro neslyšící děti.
 • Adélka Šimanovská

  22.5.2012, 20:06 Kdybych mohla a uměla mluvit, řekla bych vám, že se jmenuji Adélka a je mi pět let. Zatím za mě musí psát mamka, ale já mám šikovnou pravou ruku, takže to chci někdy zvládnout i sama. Vím, že to nebude hned, ale budu trpělivě cvičit a ono se to jistě podaří.
 • Bára Bajerová

  19.5.2012, 14:34 Vážený dobrý skutku,
  chceme Vás touto cestou požádat o pomoc pro naší 11letou dcerku Barunku.  Špatně slyší, proto má naslouchátka na obě uši.
 • Terezka Křížková

  18.5.2012, 10:20 Obracím se na vás prosbou  o finanční přispěvek na mechanický vozík pro moji dcerku Terezku narozenou  15. 6. 2004 se ZTP/P IV. stupně –  dětská mozková obrna. Jsem matka samoživitelka bez pracovních příjmů z důvodu celodenní péče o dceru.
 • Karel Vaculík III

  9.5.2012, 20:31 S vděčností se obracíme na všechny případné dárce, kteří by chtěli přispět mému synovi na nový speciálně upravený sportovní vozík. Náš syn Karel Vaculík (10let) je od dvou let upoután na invalidní vozík. Bohužel ho postihla velmi zákeřná a krutá nemoc - spinální svalová atrofie II. typu Werding Hoffman.
 • Sofinka Hovorková

  20.4.2012, 14:21

  Ve spolupráci s TV NOVA vycházíme vstříc všem dárcům, kteří (nejen na základě reportáže TV NOVA) chtějí pomoci Sofince Hovorkové a její rodině. Z hlediska standardů občanského sdružení Dobrý skutek jde o žádost zcela výjimečnou.

  Pro zasílání darů používejte bankovní účet pro veřejnou sbírku číslo 2093558036/5500. Pro přiřazení daru  uveďte variabilní symbol 111 nebo do poznámky pro příjemce vepište jméno „SOFINKA“. Předem děkujeme všem dobrým dárcům!

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz