Povedlo se! - Roušky pro nemocnice

„Všechno zlé je pro něco dobré!“ praví české přísloví. Je velmi pozoruhodné, že toto moudro platí i v případě koronavirové pandemie, která v minulých měsících zbláznila celý svět.

Zlý chřipkový virus semkl dobré lidi, z nichž každý řešil nastalou, v počátku skutečně velice nepřehlednou situaci, jak uměl. Ochranné pomůcky – hlavně roušky a štíty pro nemocnice, záchranné složky, domovy seniorů a další subjekty - vyráběl doslova každý, kdo měl nějakou k tomu potřebnou dovednost, nástroje a materiál. Kdo toto neměl a nemá, pomohl finančně, organizačně, pomocnými pracemi, a tak se i prostřednictvím naší organizace realizovaná záchranná akce „Roušky pro nemocnice“ povedla díky pilným lidem a štědrým dárcům.

Ušilo se přes 4 000 roušek, z nichž 3 695 kusů bylo fakturováno a předáno obecně výše jmenovaným subjektům. Konkrétně jsme společně pomohli v Praze např. Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, Thomayerově nemocnici – odd. interny, Klinice dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK. Dalšími obdarovanými byly: FN Plzeň - odd. kardiologie a gynekologie, FN Olomouc - kardio - chirurgická klinika, VFN klinika dět. a dorost. lékařství, FN Ostrava - dětská neurologie.

Dík patří všem zúčastněným dodavatelům, švadlenkám profesionálním i příležitostným, Lukášově mamince a dalším za „catering“ pro všechny pracanty. Děkujeme všem pomocníkům, kteří stříhali, sežehlovali, distribuovali, nakupovali materiál a dík patří také všem dárcům, kteří na šití roušek finančně přispěli. Vy všichni jste v čele s módním návrhářem a kamarádem Lukášem Lindnerem dokázali ztlumit následky počátečního chaosu. Nebědovali jste, sedíce s rukama v klíně, za což máte mou hlubokou úctu a upřímný obdiv! Díky!             

Za charitativní organizaci Bára Hrubá

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz