Roušky pro nemocnice

Doba je, jaká je a není čas na dlouhé řeči, tak tedy k věci: nemocnice stále bojují s nedostatkem roušek.

Kontaktoval nás módní návrhář Lukáš Lindner, který se svým týmem a s týmem dobrovolníků z řad přátel již od 16. 3. šije zdarma roušky pro Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, Thomayerovu nemocnici – odd. interny, Kliniku dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK a ve „frontě“ čekají další velké pražské nemocnice.

Od pondělka do středy ušili cca 1000 roušek, ale pochopili, že není v jejich silách tuto pomoc pro celou naší společnost dotovat vlastními silami donekonečna. Kdo umí šít a má materiál, ten už šije nebo se k tomu právě chystá, kdo neumí šít, ani nemá obchod s látkami nebo galanterií, může přesto pomoci v tomto úžasném projektu! Zašlete jakoukoli finanční částku do veřejné sbírky:

organizace Dobrý skutek, z.s.

na účet 500 500 5022/2010

pod variabilním symbolem 82020015

poznámka pro příjemce ROUŠKY PRO NEMOCNICE

I malá částka pomůže. V případě větších darů (nad 1000 Kč) můžete požádat o darovací smlouvu na e-mailové adrese dominika.morgensternova@dobryskutek.cz

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz