V Krkonoších sněžilo dobrodiní

Některé akce jsou tradiční, nicméně jejich scénář není předem zcela znám. Tak se stalo, že z tradičního vánočního oběda v hotelu Bedřiška, kde si dárci vzpomenou na naše klienty a štědře obdarovávají, vznikla i další akce pracovně nazvaná „přednovoroční kachnička“.

Zajímavé je, že se bez předchozí dohody „darovacího sněžení“ zúčastnili i lidé, kteří na akcích fyziky chyběli. A tak se stalo, že motivace darovat tekla proudem, telefony drnčely a další nepřítomní dárci přisypávali na pomyslnou závěj dobrodiní. Nálada byla tak skvělá, že se podařil opravdu husarský kousek… více již v poděkování všem zúčastněným:

Vážení a milí dárci! Milí organizátoři a motivátoři!

Mnoho lidí nehodnotilo minulý rok kladně. Nálada ve společnosti, restrikce, opatření, volby, změny a změny změn… My si ale nemáme nač stěžovat. Těžké chvíle pandemie jsme přečkali a pomoc potřebným jsme omezit nemuseli.

Naše organizace Dobrý skutek je i díky vaší „dárcovské skupince", a to velkou měrou, s minulým rokem zkrátka spokojena. Zvlášť závěr roku se vám povedl tak, že mi zprávy z Krkonoš jedna po druhé doslova vyrážely dech. Přežila jsem nakonec ve zdraví :o) a s velikou radostí. Svůj smysl pro solidaritu a svou dobrotu jste vyjádřili finančními dary. Není důležité, kdo kolik daroval, důležité je, že jste se spojili a vykonali něco ohromného!  

Součet vašich darů dal neskutečnou sumu 1 120 000 korun a zapsal se tak do naší soukromé knihy rekordů!

Děkuji tedy všem, kteří se na tomto výkonu jakkoli podíleli! Děkuji za nás v Dobrém skutku a prosím o strpení, co se týče rozdělení darů. Dáme vědět, kde všude jste pomohli hned, jakmile dary dle pravidel a s rozmyslem použijeme. Děkuji ale i za naše klienty, kteří měli k těm výše jmenovaným společenským kotrmelcům ještě ty své obvyklé a nemizející. 

Děkuji za pomoc, svou přízeň nám, prosím, zachovejte a přeji všem krásný rok 2022! 
Za tým DS Bára Hrubá

PS: Až budou dary rozděleny, dáme vědět kam!

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz