Seznam obdarovaných klientů

Naši klienti

Yveta Holubová II

Dar: 9 300 Kč

Účel: dioptrické brýle

Naši klienti

Roman Šarišský VII

Dar: 5 830 Kč

Účel: dioptrické brýle

Naši klienti

Daniela Nováková

Dar: 5 237 Kč

Účel: potravinové doplňky

Naši klienti

Anna Malinová

Dar: 15 000 Kč

Účel: ergoterapie

Naši klienti

Petra Čermáková

Dar: 15 039 Kč

Účel: notebook

Naši klienti

Dominika Pejcalová III

Dar: 13 432 Kč

Účel: sluchátka

Naši klienti

Zuzana + Tereza Lorenc

Dar: 11 178 Kč

Účel: náklady školní docházky

Naši klienti

Jan Ulman II

Dar: 19 000 Kč

Účel: ergoterapie

Naši klienti

Jan Chudárek II

Dar: 20 000 Kč

Účel: doplatek mechanického vozíku