Jan Kosíř
  • Příběhy našich klientů
  • /
  • 27.03.2013

Jan Kosíř

Jmenuji se Soňa Schwajnochová a jsem mámou dvou dětí, Honzíka a Kateřinky. Honzík se narodil v listopadu 2009 předčasně a již od narození se potýkal s řadou zdravotních problémů. U Honzíka se začal rozvíjet centrální hypotonický syndrom a bylo nutné začít cvičit Vojtovu metodu. Honzík to nesl statečně a cvičil s úsměvem. Celkově byl velmi tiché miminko, které nevyžadovalo pozornost. Teprve časem jsme zjistili, že Honzík je handicapovaný.

Jednalo se o opožděný psychomotorický vývoj, začal chodit v 18 měsících a velmi často a bez příčiny padal. Nemluvil ani nežvatlal. Ve dvou letech Honzíkovi diagnostikovali vývojovou poruchu – druh autismu, poruchu řeči a epilepsii, má nález na mozku – odumřelá tkáň, pravděpodobně vzniklá při porodu z důvodu nedostatku kyslíku.
Partnerský vztah se mi rozpadl a nyní žiji sama s Honzíkem a 18 měsíční dcerou Kateřinou v bytě 1+1.

Honzíkovi hradím soukromou rehabilitační lékařku, léky a dopravu k odborným lékařům z příspěvku na péči I. stupně (3 000 Kč) a také osobního asistenta na dvě hodiny týdně. Se synem komunikuji pomocí piktogramů, půjčuji si různé didaktické pomůcky nebo si je po nocích vyrábím sama. Na další aktivity, které by Honzíkovi pomohly, už finance nezbývají.
V případě finančního daru bych ráda navýšila osobní asistenci na 8 hodin týdně a zaplatila tak Honzíkovi intenzívní logopedickou terapii, která mu pomůže v jeho dalším vývoji.
Bez podpory dárců bych si ji však nemohla dovolit.
Předem velmi děkuji za pomoc a pochopení.

Dobrým skutkem pro Honzíka a jeho maminku paní Soňu Schwajnochovou je finanční dar 50 000 Kč na osobní asistenci a zajištění intenzívní logopedické terapie.

Soňa Schwajnochová
Sušice
Telefon: 776 502 434