Naši klienti
100%

82 800 Kč

82 800 Kč

Účel sbírky: Snoezelen terapie

Adam Zegzulka

Vážení dárci a sdružení Dobrý skutek, chtěli bychom vás požádat a velice poprosit o finanční pomoc pro našeho šestiletého Adámka, který má poruchu autistického spektra.

Adámek se narodil do naší rodiny jako čtvrté dítě a první syn v roce 2015. Zpočátku působil jako jako prospívající a po všech stránkách zdravé dítě. První náznaky toho, že by něco mohlo být v nepořádku, jsme zpozorovali ve chvíli, když byl ve věku, ve kterém většina dětí pronáší svá první slůvka, kterých jsme se u Adámka nedočkali. Když problém přetrvával i několik dalších měsíců, následovala řada vyšetření. Po stránce sluchu bylo všechno v pořádku, možná se jedná o vývojovou dysfázii, Adámek časem vše dožene a problém postupně vymizí…

Jenže jak Adámek rostl, zdálo se nám, že namísto toho, aby se pokoušel okolní svět, řeč a určité návyky vnímat, je vůči všemu spíše apatický. V kolektivu dětí si sám neporadí a svým hlasitým výskáním ostatní ruší a zneklidňuje. Naopak se u něj projevovala zvýšená fyzická aktivita, neúnavnost, chvíli neposeděl v klidu, kvůli čemuž byl (a stále je) nad ním nutný neustálý dohled. V pěti letech byla Adámkovi diagnostikována porucha autistického spektra PAS.

Adámek nemluví a není schopný navázání kontaktu s jinými dětmi doteď. Jako rodina a jeho nejbližší okolí se ho snažíme ke komunikaci přivést. Mimo jiné využíváme metodu s obrázkovými kartičkami, gesty a pravidelně docházíme na logopedii, k psychologovi a psychiatrovi, do jeho denního režimu zařazujeme aktivity rozvíjející jemnou motoriku, soustředění a nácvik jednotlivých hlásek. Práce s Adámkem představuje dlouhou a náročnou cestu, která nás stojí mnoho sil, fyzicky i psychicky vyčerpává a ačkoliv nás často přepadá pocit beznaděje, pokračujeme v ní dál, protože Adámka milujeme a protože jsme přesvědčeni, že to má smysl.

Rádi bychom s Adámkem absolvovali multisenzorickou terapii ve Verheul centru v Ostravě. Věříme, že tato terapie pomůže Adámkovi v rozvoji řeči a dalších sociálních dovedností, které zatím nezvládá.

Velice upřímně děkujeme všem případným dárcům za jakoukoliv výši příspěvku.
Rodiče Zegzulkovi s Aničkou, Adélkou, Anetkou a Adámkem

Dobrým skutkem pro Adámka Zegzulku je finanční dar ve výši 82 800 Kč na třítýdenní terapii Snoezelen metodou ve Verheul centru v Ostravě.

Aleš Zegzulka
Havířov
Tel: 602596411

Adamek_1.jpg

Přihlášení k odběru novinek klienta: Adam Zegzulka.

Tato sbírka byla naplněna