Naši klienti
100%

100 000 Kč

100 000 Kč

Účel sbírky: nákup monitorovacích zařízení pro klienty

Anděl Strážný, z.ú.

Anděl Strážný, z. ú. je moderní, registrovaná, sociální služba tísňové péče, založena v roce 2011 na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Získali jsme pověření SGEI – pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností. Poskytujeme tísňovou péči zaměřenou na seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě nemocné žijící v domácím prostředí.

Posláním Anděla Strážného je zachovávat u lidí optimální míru samostatnosti, nezávislosti a lidské důstojnosti. Cílem naší tísňové péče je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik, zajištění nepřetržité pomoci v krizových situacích a přispívání k získání jistoty a soběstačnosti po hospitalizaci v nemocnici. Největším našim posláním však je, aby lidé nemuseli předčasně či mnohdy zcela zbytečně do pobytových zařízení, ale aby mohli i přes zdravotní komplikace či vysoký věk zůstávat žít s pocitem bezpečí a klidu doma, kde to znají a mají rádi.

Pomáháme lidem v rámci celé České republiky 24 h denně, 7 dní v týdnu (i o svátcích), našim klientům poskytujeme NONSTOP linku tísňové péče. Každý klient je vybaven monitorovacím zařízením nepřetržitě napojeným na dispečink Anděla Strážného. Toto zařízení je opatřeno SOS tlačítkem, po jehož stisknutí je klient okamžitě spojen s dispečinkem Anděla Strážného. Klient se tedy vždy dovolá pomoci a dle vyhodnocené situace mu pracovník dispečinku zprostředkuje takovou pomoc, kterou nastalá situace vyžaduje (pomoc rodiny, integrovaného záchranného systému, apod.). Na dispečinku Anděla Strážného pracují vyškolení a prověření odborníci, kteří přímo reagují na aktuální situace jednotlivých klientů a pomáhají jim s řešení jejich problémů, poskytují poradenství a zprostředkovávají jim pomoc. S každým klientem máme nastavený individuální plán péče dle jeho potřeb a adekvátně na ně reagujeme.

Částka za službu je měsíční paušál ve výši 350 - 450 Kč dle typu zařízení (tři druhy). Za zařízení nám klient nic neplatí, poskytujeme jej klientovi po celou dobu užívání formou zápůjčky zdarma. Snažíme se tak o udržitelnost, jedno zařízení po dobu své životnosti poslouží několika lidem a klienti se zároveň vyhnou finančním nákladům. Některá zařízení se již ocitla na hranici životnosti a také počet našich klientů se stále zvyšuje.

Dar na nákup nových zařízení by pro nás znamenal velkou pomoc.
Kamila Podlahová, projektová manažerka Anděl Strážný, z.ú.

Dobrým skutkem pro organizace Anděl Strážný, z.ú. je finanční dar ve výši 100 000 Kč na nákup nových monitorovacích zařízení NOVO od f. Multitone.

Anděl Strážný, z.ú.
Kamila Podlahová
tel: 777163572

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 100 000 Kč

    Golf pro DS 2023 28.06.2023

Díky všem, darovali jste již celkem 100 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.