Seznam dárců

 • 24.500 Kč V4 Tax, s.r.o. 21.12.2020
 • 20.000 Kč Anonymní dárce 21.12.2020
 • 500 Kč Anonymní dárce 21.12.2020
 • 500 Kč Lenka Šerá 20.12.2020
 • 100 Kč Anonymní dárce * 19.12.2020
 • 1.000 Kč Anonymní dárce 18.12.2020
 • 600 Kč Anonymní dárce 16.12.2020
 • 200 Kč Anonymní dárce 14.12.2020
 • 1.000 Kč Anonymní dárce 14.12.2020
 • 1.000 Kč Anonymní dárce 8.12.2020
 • 500 Kč 1% dárci Broker Consulting 2.12.2020
 • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
  Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

 • Díky všem, darovali jste již celkem 49.900 Kč.

Je mi 20 let, narodila jsem se DMO a dalšími diagnózami. Celý svůj dosavadní život se potýkám s těžkou poruchou rovnováhy, kdy nejsem schopná samostatné chůze (je u mě nutný stálý doprovod a dohled). Od mých dvou let jsem s maminkou dojížděla každých šest měsíců do Hamzovy odborné léčebny v Košumberku, kde jsem vždy prošla ucelenou rehabilitací. Díky tomu se mé pohybové postižení dále nezhoršovalo, ale ani nezlepšovalo.

Nyní jsem plnoletá, a proto máme problém se schválením pobytu s doprovodem. Jsem velice fixovaná na maminku, proto je pro mě téměř nemožné jet sama. Na základě zhlédnutí reportáže v TV o výsledcích neurorehabilitace, jsme zjistily, že v našem regionu působí firma Sarema a nabízí intenzivní neurofyzioterapii. Tato metoda otvírá nové možnosti účinné rehabilitace pro pacienty s DMO. Po konzultaci s neurologem, jsme se s maminkou rozhodly tento typ rehabilitace vyzkoušet. Bohužel tato léčba není hrazena z pojištění a je nákladná. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji poprosit o finanční pomoc.

Mé pohybové možnosti jsou značně omezené, ale nepoddávám se svému handicapu. Celá moje rodina se mě snaží maximálně podporovat, ale naše finanční možnosti jsou značně omezené a proto jsem se rozhodla Vás požádat o dar. Věřím, že má prosba o finanční výpomoc bude vyslyšená.

Děkuji všem za jejich pomoc!
Aneta Dolanská

Dobrým skutkem pro Anetu Dolanskou je finanční dar ve výši 49 900 Kč na úhradu neurorehabilitačního programu v Sarema v Liberci.

Aneta Dolanská
Liberec
Tel: 606144276

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz