Naši klienti
100%

100 000 Kč

100 000 Kč

Účel sbírky: úpravy koupleny

DC Jilemnice, p.o.

Vážení dárci, 
dovoluji si se na Vás obrátit s žádostí o finanční dar pro Dětské centrum Jilemnice na výměnu vany a zařízení koupelny v týdenním stacionáři.

Dětské centrum Jilemnice má více než třicetiletou tradicí. Poskytujeme sociální a zdravotnické služby dětem převážně s kombinovaným postižením z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Máme registrovány tří sociální služby – denní stacionář, týdenní stacionář a odlehčovací službu. Zajištujeme dětem celodenní péči, rehabilitaci, chodíme s nimi do bazénu, jezdíme na hipoterapii, do solné jeskyně, dochází k nám pejsek na canisterapii. Snažíme se co nejvíce přizpůsobovat prostředí a pomůcky potřebám dětí.

Situace je bohužel taková, že na vybavení, pomůcky a aktivity s dětmi, musíme shánět finanční prostředky od dárců a nadací.  Díky dárcům se nám podařilo v poslední době pořídit novou hydromasážní vanu pro děti, vybavit zahradu novými prvky pro děti, např. vahadlovou houpačkou pro děti na vozíku.

V současné době bychom potřebovali upravit koupelnu v týdenním stacionáři. Máme zde malou vanu, která již nevyhovuje. Děti rostou, některé se do ní již nevejdou.  Vana větších rozměrů usnadní bezpečnější manipulaci a komfort pro děti i personál. Vzhledem k malému prostoru koupelny bude po výměně vany třeba upravit i další vybavení  -  odkládací prostory, přebalovací pult apod.

Přikládám foto stávající koupelny a vany a děkuji všem za jejich pomoc.
Bc. Ivana Libnarová, ředitelka Dětského centra Jilemnice  

Dobrým skutkem pro Dětské centrum Jilemnice je finanční dar ve výši 100 000 Kč na pořízení vany a úpravu koupelny v týdenním stacionáři.

Bc. Ivana Libnarová
Jilemnice
Telefonický kontakt je k dispozici v kanceláři DS.

Přihlášení k odběru novinek klienta: DC Jilemnice, p.o..

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 50 000 Kč

    Anonymní dárce 24.10.2023
  • 50 000 Kč

    1% dárci Broker Consulting 19.09.2023

Díky všem, darovali jste již celkem 100 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.