Seznam dárců

 • 31.300 Kč Anonymní dárce 27.11.2022
 • 1.000 Kč Anonymní dárce 21.11.2022
 • 30.000 Kč Havetrans, s.r.o. 21.11.2022
 • 12.000 Kč Radim Kvasnica 14.11.2022
 • 5.100 Kč Anonymní dárce 12.11.2022
 • 4.000 Kč Jindřich Novák 11.11.2022
 • 100 Kč Anonymní dárce 11.11.2022
 • 500 Kč Ondřej Dus 14.10.2022
 • 1.000 Kč 1% dárci Broker Consulting 20.9.2022
 • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
  Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

 • Díky všem, darovali jste již celkem 85.000 Kč.

O syna pečuji osobně celodenně více než 25 let a snažím se mu zajistit v rámci možností veškerou péči, která je u jeho osoby potřebná, a to nepřetržitě 24 hodin denně, neboť díky svému trvalému zdravotnímu postižení (od narození – narodil se předčasně ve 24. týdnu těhotenství, časem mu byla diagnostikována spastická kvadruplegická mozková obrna) je zcela závislý na pomoc druhých osob.

V případě potřeby nutného zařízení svých osobních záležitostí (lékař, rehabilitace, úřad, nákup) spolupracuji s osobními asistenty Ligy vozíčkářů, na jejichž pomoci jsem víceméně závislá, a to i z důvodu velké fyzické a psychické náročnosti, jakou péče o syna obnáší.

Se synem spolu žijeme ve společné domácnosti v bezbariérovém bytě, který mu byl přidělen Magistrátem města Brna. Dominik má rád společnost, hudbu, zajímá ho dění kolem něj. Bohužel díky náročnosti přepravy se v posledních letech musíme zdržovat hlavně doma.

I přes nepřízeň osudu – těžký synův hendikep a s přibývajícím věkem i stupňujícími se zdravotními komplikacemi nás obou – se snažíme radovat ze života, nevzdávat se a bojovat.

Děkujeme
Yvona Kocourková a Dominik Hálek

Dobrým skutkem pro Dominika Hálka je finanční dar ve výši 85 000 Kč na asistenční služby poskytované Ligou vozíčkářů.

Yvona Kocourková
Brno
Tel: 6047058993

Dominik1.jpg

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz