Seznam dárců

  • 46.500 Kč respondenti SC&C 18.9.2020
  • 500 Kč Anonymní dárce 18.9.2020
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 47.000 Kč.

Jsem upoután na vozíku, a tím pádem jsem závislý na pomoci druhé osoby. V dětství jsem navštěvoval Dětský rehabilitační stacionář, Základní školu a poté jsem studoval na střední škole obor košíkář. Po vystudování střední školy jsem již doma a snažím se být velmi aktivní a společenský. Rád navštěvuji divadlo, kino, kamarády, různé přednášky a kulturní akce. Rád se také zajímám o dění okolo sebe a snažím se vzdělávat v různých oblastech. Od mého narození se o mě stará moje maminka. Nástupem dospělosti mám potřebu žít samostatnější život a tím i odlehčit mé mamince, která už začíná mít také zdravotní problémy (bolesti zad, astma). Chtěl bych žít plnohodnotný život a uplatnit se na trhu práce a stále se rozvíjet. K tomu všemu však potřebuji službu osobní asistence, kterou využívám při mnohých činnostech běžného života.

Osobního asistenta potřebuji k podpoře a pomoci při činnostech, které jsou součástí běžného života a ke zmírnění znevýhodnění, které vyplývají z mého zdravotního postižení. Potřebuji každodenní dopomoc při sebeobsluze, dále mi osobní asistence pomáhá s vyřizováním osobních záležitostí a administrativní činností (práce na PC), doprovází mě na úřady. Rád bych se také uplatnil na trhu práce, s tím souvisí vzdělávání a seberozvoj. S pomocí osobní asistence bych rád i nadále navštěvoval vzdělávací kurzy, přednášky, konference apod. Osobní asistence mi dává možnost řídit si svůj čas a život dle vlastních potřeb.

K tomu, abych mohl osobní asistenci využívat, tak jak potřebuji, mi finance nepostačují. Proto prosím o zvážení mé prosby o finanční pomoc, která by mi pomohla k zajištění svobodnějšího života a děkuji všem dárcům za jejich podporu.

Jakub Kremer

Dobrým skutkem pro Jakuba Kremera je finanční dar ve výši 47 000 Kč na služby osobní asistence čerpané v Centru pro rodinu a sociální péči.

Jakub Kremer
Ostrava
Tel: 702081228

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz