Seznam dárců

  • 356 Kč Frymburk Fest 2016 25.8.2016
  • 6.923 Kč DAQUAS Večírek, 1.4. 2016 24.8.2016
  • 764 Kč Frymburk Fest 2015 24.8.2016
  • 8.839 Kč Brothánek Lukáš 24.8.2016
  • 300 Kč Anonymní dárce 18.8.2016
  • 2.818 Kč 1% dárci Broker Consulting 27.7.2016
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 20.000 Kč.

Nepřízeň osudu se projevila předčasným porodem se spastickou kvadruparetickou formu dětské mozkové obrny. Nyní chodím o francouzských berlích, jsem po několika ortopedických operacích dolních končetin. Má chůze je podmíněná každodenní intenzivní rehabilitací. Ani horní končetiny nemám zcela zdravé, jemnou motoriku ovládám jen částečně (nejsem schopen psát ručně texty, ke studiu používám PC).

Mimo tělesného hendikepu mám těžší poškození i zrakové. Jsem slabozraký, mám zúžené vidění, poruchu barvocitu, rozostřené vidění.
Díky velké podpoře ze strany rodiny a pomoci několika skvělých lékařů a fyzioterapeutů, zvládám chůzi i náročné studium na střední škole. Ke svému studiu však potřebuji dopomoc ze strany asistenta.

Snažím se co nejvíce rehabilitovat a to 1x měsíčně - Complextherapy Zlín. Lidé z našeho města a také spolužáci mi pomáhají sbírat plastové vršky, abych jejich prodejem získal alespoň část prostředků na měsíční placené rehabilitace (jedna rehabilitace stojí 2 400 Kč).

Opakovaně jsem navštívil lázně Klimkovice a absolvoval neurorehabilitační pobyt, který mi velmi pomáhá zlepšovat a udržovat mé pohybové možnosti (zvládám chůzi o francouzských berlích, nepotřebuji invalidní vozík). Program je však velmi nákladný, doplatek činí asi 50 000 Kč, zdravotní pojišťovna jej nehradí.

Z tohoto důvodu vás prosím o finanční pomoc na rehabilitační cvičení poskytované orgaizací Complex Therapy Zlín.

Předem děkuji všem dárcům za případnou pomoc.
Jan Laurenčík

Dobrým skutkem pro Jana Laurenčíka je finanční dar 20 000 Kč na doplatek rehabilitačního cvičení od dodavatele Complex Therapy s.r.o. Zlín.

Jan Laurenčík
Kroměříž
Telefon: 737 946 256

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz