Seznam dárců

  • 20.000 Kč DAQUAS Večírek, 1.4. 2016 6.4.2016
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 20.000 Kč.

Ke svému studiu jsem po celou dobu integrace na základní i střední škole potřeboval Asistenci. Zajímám o informatiku, věnuji se hlavně operačnímu systému Apple. Navštěvuji různé kurzy informatiky, učím se angličtinu, která je předpokladem dobrého zvládnutí těchto kurzů i operačního systému Apple. Rád bych se stal v budoucnu školitelem a pomocníkem v oblasti informatiky pro další handicapované. V současné době občas vypomáhám u nás ve městě v organizaci SONS. V dalším školním roce bych se rád ucházel o studium na jednoletém pomaturitním oboru anglického jazyka na jazykové škole Athena v Kroměříži, kde bych dál byl studentem, chtěl bych zde složit závěrečné zkoušky FCE.
Na školné, 24 500 Kč, si šetřím, ovšem ke svému studiu nezbytně potřebuji asistenta.

Zaplacení celoroční služby asistenta ve škole nezvládnu. Velké finanční částky doplácím na různé ortopedické pomůcky a speciální rehabilitace, bez kterých bych pravděpodobně nevstal z vozíku. Jsem hodně zrakově postižený - slabozrakost, zúžené vidění. Tělesné postižení doprovází i porucha jemné motoriky. Chodím o francouzských berlích, mám problém i s přesuny a přenášením věcí např. notebooku.

Obrátil jsem se ve věci asistence na odbor školství v místě bydliště i na Zlínském kraji a na MŠMT. Byl jsem i na Úřadu práce, ovšem všude mne odmítli s tím, že uvedená škola není v seznamu škol pro poskytování dotací, tudíž mi nemohou žádný příspěvek na asistenta poskytnout.

Chtěl bych Vás tímto velmi poprosit o možnost poskytnutí daru na službu osobní asistence v době studia.

Dobrým skutkem pro Jana Laurenčíka je finanční dar 20 000 Kč na úhradu služeb osobní asistence.

Jan Laurenčík
Kroměříž
Telefon: 737 946 256

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz