Seznam dárců

  • 45.800 Kč Anonymní dárce 10.9.2020
  • 700 Kč Libor Votruba 27.8.2020
  • 2.000 Kč Anonymní dárce * 17.8.2020
  • 1.000 Kč Anonymní dárce 13.8.2020
  • 500 Kč Eliška Javůrková 13.8.2020
  • 50.000 Kč Narozeniny Pavla Š. 29.7.2020
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 100.000 Kč.

Je mi 41 let, pocházím z Klatov a mám rodinu – dvě děti. Ondráškovi je 13 let a Nikolce 10 let. Ještě před pár roky jsme žili normálním a šťastným životem, všichni jsme byli zdraví. Na podzim 2014 mi však zjistili nezhoubný nádor sluchového nervu a musela jsem podstoupit operaci, jejímž výsledkem měla být pouze ztráta sluchu na operované straně. Nikdo si nedovedl představit, jak moc nám to změní život.

Operace se bohužel nezdařila. Došlo ke krvácení do mozkového kmene, což bývá často fatální. Lékaři mi dávali mizivé šance na přežití. Dva měsíce jsem strávila na JIP
na neurochirurgickém oddělení neschopná téměř žádného pohybu a komunikace. Vzhledem k rozsáhlému poškození mozku jsem nebyla schopná sama dýchat, polykat
a byla jsem odkázaná na dlouhodobou podporu plicní ventilace a vyživovací sondy. Ale děti byly mou velkou motivací, abych ten boj nevzdala. Tři měsíce jsem je neviděla ani ony mne. Představa, že by přišly o maminku, mě popoháněla kupředu a dodávala nové síly bojovat. Díky podpoře celé rodiny, která byla a je neskutečnou oporou jak pro mne tak pro děti v těchto těžkých chvílích, jsem se po sedmi měsících strávených
po nemocnicích a rehabilitačních klinikách konečně dostala poprvé domů.

I když jsem za tu dobu udělala velké pokroky, jsem bohužel stále odkázaná na celodenní péči a invalidní vozík. V důsledku odstranění části mozečku při původní operaci jsem totiž přišla o rovnováhu a koordinované pohyby. Kvůli poškození mozkového kmene mám stále problémy s polykáním, mluvením, mám poškozené okohybné nervy, ochrnutou tvář a mnoho dalších komplikací.

Ke zlepšení a soběstačnosti mi může pomoci pouze intenzivní trénink a pravidelně se opakující soustavné rehabilitace ve specializovaných centrech. Z tohoto důvodu prosím o finanční pomoc, 100 000 Kč by mi umožnily další dva měsíční neurorehabilitační pobyty v Sanatoriích Klimkovice, kam se právě dvakrát ročně snažím jezdit.

Nevzdávám to, bojuji dál!
Jana Bendová s rodinou

Dobrým skutkem pro paní Janu Bendovou je finanční dar ve výši 100 000 Kč
na částečnou úhradu dvou měsíčních neurorehabilitačních pobytů v Sanatoriích Klimkovice.

Jana Bendová
Klatovy
Tel:776854660

Bendova_foto.jpg

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz