Seznam dárců

  • 50.000 Kč Bedřiška 2019 27.12.2019
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 50.000 Kč.

Narodily se velice předčasně jako trojčátka, bratříček jim bohužel zemřel po několika dnech. Obě holčičky svůj přetěžký boj o místo na tomto světě vyhrály, ovšem nesou si životem nemalé následky. Julinka trpí dětskou mozkovou obrnou. Je upoutána na vozíček, nemluví. Je zcela nesamostatná v sebeobsluze (4. stupeň závislosti) a péče o ni je nepřetržitá. Kromě DMO jí byl diagnostikován také autismus a další méně závažné poruchy. Dojíždí do nejbližšího města do speciální školy, kde ovšem může trávit pouze dopoledne.

Jolanka je integrována v běžné základní škole, ovšem s osobní asistencí a individuálním vzdělávacím plánem. Také jí byl diagnostikován autismus a má těžší oční vadu.

S oběma dcerami jezdím pravidelně rehabilitovat do neurorehabilitačního centra v cca 100 km vzdálených Hranicích na Moravě (blíže jsme vhodné centrum nenašli) – snažíme se jet každý týden. Každoročně je doprovázím do dětské léčebny pohybových poruch, kde také intenzivně pracujeme celý měsíc na zlepšení jejich stavu. Dvakrát týdně dojíždíme několik kilometrů právě na hiporehabilitace, které také musíme hradit z vlastních prostředků.

Situace je opravdu extrémně finančně nákladná, ovšem není lepší investice, než do zdraví vlastních dětí. Díky našemu společnému úsilí se dcerám nyní daří lépe, než jsme zpočátku doufali, ale je to běh na dlouhou trať, jenž se však běží rychlostí sprintu.

Proto ještě jednou děkuji za finanční podporu na cestě za zdravím mých dcer.
Eva Bartošová, maminka

Dobrým skutkem pro Julinku a Jolanku Bartošovy je finanční dar ve výši 50 000 Kč
na pravidelné hiporehabilitace v centru Pro dotyk, z.s.

Eva Bartošová
Zábřeh
Tel: 603320819

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz