Naši klienti
100%

137 806 Kč

137 806 Kč

Účel sbírky: neurorehabilitace

Lukáš Martinec

Pojďme společně pomoci Lukášovi po těžké autonehodě zpět do života !

Teto sbírce pomohl MEB - Manažerská extraliga boxu svým 38. gala MEB v Poděbradech v sobotu 20. 11. 2021 od 18 hod.

Vážení dárci,

chtěla bych Vás požádat o pomoc s financováním speciálních rehabilitací pro mého třiadvacetiletého syna Lukáše, který se snaží vrátit do života po těžké autonehodě.

Lukáš se narodil v srpnu roku 1998 jako prvorozený syn. Své dětství prožil společně se svým o dva roky mladším bratrem Davidem ve městě Poděbrady, kde po ukončení základní školy Luky nastoupil na tříletý učební obor na SOÚ a SOŠ Stavební v Kolíně, obor elektrikář. Ve škole byl velmi oblíbený, jak u spolužáků, tak u učitelů a dodnes ho jeho bývalý třídní učitel navštěvuje. Po skončení učebního oboru, navázal na maturitní obor Podnikání. Studium úspěšně zakončil maturitní zkouškou v červnu 2018. Po studiu začal brigádně jezdit do jedné firmy blízko Poděbrad, kde si jeho šikovnosti všiml majitel této firmy a rozhodl se Lukášovi nabídnout práci, jako elektro projektant. Jeho práce byla zároveň i jeho koníčkem. Svůj volný čas trávil převážně s partou svých nejbližších přátel, kteří s ním prožívají i toto náročné období.

Ráno 16. listopadu 2019 se Lukáš se dvěma svými kamarády rozhodli, že pojedou na snídani. Bylo 11:30, když mi zazvonil telefon, kde se ozvala dopravní policie ČR se slovy: Váš syn měl vážnou dopravní nehodu a byl transportován vrtulníkem na traumatologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Od tohoto dne se celé rodině otočil život vzhůru nohama. Jeho diagnóza zní: difúzní axonální poranění mozku. Tři měsíce strávil ve vigilním kóma a prognóza byla nejistá. Syna jsem navštěvovala každý den, což bylo psychicky, časově i finančně dost náročné, a proto jsem se v lednu 2020 rozhodla Lukáše převézt do oblastní nemocnice Městec Králové. Na jaře roku 2020 nám návštěvy Lukáše zkomplikovala pandemie viru Covid-19. Nemocnice byly uzavřené a návštěvy zakázány. Veškerá komunikace s Lukášem probíhala online přes Skype, což nebylo vzhledem k jeho zdravotnímu stavu ideální. Když se tato situace opakovala znovu se stejným scénářem na podzim, rozhodla jsem se ze dne na den, že přeruším své zaměstnání a Lukáše si vezmu domů a budu se mu plně věnovat.

Při propuštění z nemocnice Lukáš vážil pouhých 43 kilo na svou výšku 186 cm, od nehody zhubl 33 kilo. Pohled na něj byl žalostný. Péče o Lukáše je velice náročná, jak fyzicky, tak psychicky, protože jsem na něho víceméně sama. Mladší syn se chystá na maturitu, takže má svých starostí dost. Rozhodně ale svého rozhodnutí nelituji, naopak jsem ráda, že jsem tak učinila, jelikož domácí péče Lukášovi prospívá. Za dobu co je doma, přibral 13 kilo, zbavil se tracheostomické kanyly a pegu, zavedeného do žaludku. Začátkem února 2021 nastoupil do rehabilitačního centra Košumberk Luže, tato léčba má za cíl postavit Lukáše na nohy, jelikož je ležící a má ochrnuté levé končetiny. Tato léčba je hrazena zdravotní pojišťovnou, až Lukáš tuto léčbu ukončí, bude následně navštěvovat rehabilitační ústav v Praze, který bohužel hrazený pojišťovnou není, ale je specializovaný na poruchy axonálního poranění mozku.

Bylo mi řečeno, že tato léčba se celkově pohybuje okolo 300 000 Kč. Nikdo bohužel neví, kolikrát bude třeba tuto léčbu opakovat. Já věřím, že zázraky se dějí a že to společně zvládneme a proto všem, kteří chtějí pomoci Lukášovi v jeho cestě za jeho cílem, vrátit se zpět do života, z celého srdce děkuji. 

Za Lukáše maminka Eva Martincová

Dobrým skutkem pro Lukáše Martince je finanční dar ve výši 100 000 Kč na úhradu neurorehabilitačního programu na klinice Axon v Praze.

Eva Martincová
Poděbrady
Tel: 724585045

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 120 945 Kč

    MEB pomáhá 10.11.2021
  • 16 861 Kč

    Plamen cup 04.11.2021

Díky všem, darovali jste již celkem 137 806 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.