Seznam dárců

  • 490 Kč lenka siudová 16.9.2017
  • 20.000 Kč Lubor Kohout 12.9.2017
  • 74.293 Kč 1% dárci Broker Consulting 11.8.2017
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 94.783 Kč.

Nyní jsem v invalidním důchodu III. stupně kvůli recidivujícímu sarkomu lumbální oblasti. Mám jednoho syna, který je v 1. ročníku UK Praha. Moje maminka svůj produktivní život prožila na Slovensku. Přestože mnoho let pracovala ve Vojenské zotavovně Zemplínská Šírava (Michalovce, SR), která patřila pod ředitelství v Praze, starobní důchod jí byl vyměřen slovenskou sociální pojišťovnou, a to je důvod, proč nyní nemůže být zařazená do sociálního systému ČR, tzn., že nemá nárok na příspěvek na péči ani na jinou soc. pomoc v ČR. A na tom nic nemění ani fakt, že maminka má trvalé bydliště v Praze, a dokonce i občanství ČR.

Do Prahy se maminka přestěhovala kvůli mně. Ještě v roce 2014 byla v lepší kondici než já, takže v nejakutnější fázi mé nemoci ona pomáhala mně. Její stav se ale začal rychle zhoršovat (Alzheimerova choroba) a já jí musela začít platit pečovatelku. Poslední rok je maminčin zdravotní stav takový, že vyžaduje 24 hodinovou péči jiné osoby, je velmi špatně pohyblivá, dezorientovaná a inkontinentní. Maminka již není schopna dostat se v koupelně do vany a já jsem po 5. operaci lumbální oblasti naprosto vyčerpaná.

Proto je pro mě nutností přebudovat nevyhovující koupelnu na bezbariérovou se sprchovým koutem, aby péče o maminku byla snazší. Prostředky na přestavbu koupelny (i z výše popsaných důvodů, kdy mamince nemůže být přiznána žádná soc. pomoc) dohromady nedáme. Z mého invalidního a maminčina starobního důchodu hradím všechny potřebné zdravotní pomůcky a náklady za asistenční služby pečovatelce, kterou mamince objednávám na ty úkony, které nejsem schopná fyzicky zvládnout sama. V této kritické situaci si dovoluji obrátit se na Vás s prosbou o pomoc.

Předem děkuji za to, že se budete naši záležitosti zabývat a přeji Vám vše dobré.
M. Malá, dcera.

Během rekonstrukce došlo k navýšení ceny o částku 4 738 Kč. Celková částka je 94 783 Kč.


Dobrým skutkem pro paní Margitu Apjarovou je finanční příspěvek ve výši 94 783 Kč na vybudování bezbariérové koupelny.

Bližší informace:

Dobrý skutek
Telefon: 731 537 205

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz