Seznam dárců

  • 13.993 Kč Bedřiška - Vánoce 2016 22.9.2017
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 13.993 Kč.

V roce 2008 jsem utrpěl po nešťastném přistání na paraglidovém kluzáku úraz bederní páteře, rozdrtil jsem si obratel L1 a částečně ochrnul. Po letech rehabilitací jsem dostudoval obor Mechatronics v anglickém jazyce na Hochschule Zittau/ Görlitz v Německu a nastoupil na aktuální postgraduální studium. Věnuji se bezkontaktním senzorům v medicíně. Mé zaměření je inovace technických řešení mobility pro pacienty s vysokou míšní lézí (Kvadruplegie, pentaplegie) a myopatická onemocnění. Pomocí nejnovějších poznatků ve vědě a technice hledám inženýrsko-vědní řešení problémů spojených s polohováním těchto pacientů. Vyvíjím speciální polohovací lůžko ovládané pomocí očních pohybů ve spolupráci s centrem CZEPA. Vlastním již nejeden patent a snažím se tato řešení uvézt v praxi.

Čeká mě poslední náročný ročník mého studia zakončený státní závěrečnou zkouškou s titulem Ph.D.

Ve volném čase, kterého moc není (slovo nuda moc neznám) se věnuji různým sportům, cestování a hudbě. Učím jako instruktor jízdu na monoski pro centrum PARAPLE, rybařím a pořádám expedice za rybami až za polární kruh, rehabilituji a chodím do posilovny, jezdím na speciálním lehokole a využívám jakékoliv možnosti přizpůsobit sport lidem, kteří řeší obdobné zdravotní problémy.

Obracím se na Vás s prosbou o finanční podporu na nákup lyží ke kompenzační pomůcce monoski. Moje finanční situace je taková, že si je ze svých našetřených prostředků nemohu dovolit.

Život nevzdávám, hledám neustále nové výzvy a své sny se snažím naplňovat. Studuji a zároveň pracuji, pokud mě Vaše nadace podpoří, mohu se více věnovat lidem, kteří by se rádi zase navrátili ke sportu.
Martin Kopeček

Dobrým skutkem pro Martina Kopečka je finanční dar 13993 Kč na zakoupení lyží ke kompenzační pomůcce monoski.

Martin Kopeček
Vysoká nad Labem
Telefon: 724 689 380

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz