Naši klienti
10%

9 100 Kč

90 800 Kč

Účel sbírky: terapie

Matěj Wanjek

Vážení dárci,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc s úhradou speciální terapie pro mého sedmiletého syna Matěje.

Matýsek byl do dvou let veselé dítě, ale náhle přestal reagovat na podněty, trpěl neustálými záchvaty pláče a nespavostí. Ve třech letech mu byl diagnostikován dětský autismus. Začali jsme navštěvovat terapeutický klub a následně jsme Matýska umístili do speciální školky. I když první rok vypadal nadějně, postupně se objevila agrese, sebepoškozování a výkyvy nálad.  

Kromě dětskému autismu má diagnostikovanou přidruženou těžkou mentální retardaci a ADHD. Jeho potřeby vyžadují neustálou péči, což mi jako samoživitelce brání v pracovním životě. Jeho agresivní chování a sebepoškozování se stále zhoršuje, i přes léčbu, která málo účinkuje. Je těžké najít podporu, protože jeho chování omezuje možnosti využívat odlehčovací služby. Navíc trpí smyslovou citlivostí a špatně snáší změny prostředí a rušné situace.  

Aktuálně Maty navštěvuje speciální školu a je mu 7 let. Je neverbální, potřebuje nepřetržitou péči a má problém s udržením pozornosti. V minulosti mu pomohly terapie poskytované ve Verheul Centru. Byl klidnější, vypadal spokojeně a jeho spánek se zlepšil. Terapie jsou ale finančně náročné a bez pomoci bychom si je nemohli dovolit.  

Proto se obracíme na Dobrý skutek s prosbou o pomoc.
Děkujeme.
Roubalová  

Dobrým skutkem pro Matěje Wanjeka je finanční dar ve výši 90 800 Kč na úhradu měsíční terapie Snoezelen metodou ve Verheul centru v Ostravě.    

Eva Roubalová
Ostrava
Telefonický kontakt je k dispozici v kanceláři DS.

Přihlášení k odběru novinek klienta: Matěj Wanjek.

Chci pomoci

200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 500 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

Kdo nás podpořil

  • 100 Kč

    Stepanka Paulikova 20.05.2024
  • 9 000 Kč

    1% dárci Broker Consulting 15.05.2024

Díky všem, darovali jste již celkem 9 100 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.