Seznam dárců

  • 100.000 Kč Hana Blovská - narozeniny, 1.12. 13.12.2017
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 100.000 Kč.

Trpím dysfagií (porucha polykání) a afázií (porucha řeči), tudíž jsem limitován ve své komunikaci. Jsem trvale upoután na lůžko s možností minimálního pohybu a potřebuji 24 hodinovou péči. Tuto žádost za mě píše rodná sestra Jana Kočová, která je zároveň mým opatrovníkem ve věcech vyžadujících, např. podpis nebo osobní účast při vyřizování různých záležitostí, které nejsem vzhledem ke své imobilitě schopen. Dlouhou dobu a to přes rok jsem strávil v nemocnici, kde po dlouhodobém kómatu přetrvávala dlouhodobá porucha vědomí, a lékaři mi dávali minimální šanci na nabití plného vědomí. Lékaři rodině oznámili, abychom žádné zlepšení neočekávali, že už zůstanu jen ležící a nereagující na žádné podněty. Má rodina ani já jsme ale nic nevzdali, bojovali dál a díky bazální stimulaci a podpory mé rodiny, jsem postupně nabyl vědomí - nejdřív do minimálního a poté do plného vědomí.
Velice brzo po nehodě a to v průběhu prvních dnů, kdy jsem byl v hlubokém kómatu, se mi začala rozvíjet velmi silná spasticita ve všech končetinách spojená s horečkami, problémy s tlakem a výrazným pocením. Žádná medikace nezabírala a cvičení v rámci fyzioterapie nebylo skoro možné. Po nabití plného vědomí jsem pak zjistil, že mám rozvinuté kontraktury ve všech končetinách - zkrácené šlachy a svaly natolik, že již nejdou natáhnout do přirozené pozice. Po propuštění z dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v Praze, začalo hledání rehabilitačního zařízení, které by bylo schopno zajistit kvalitní neuro-rehabilitaci. Zde jsme ale tvrdě narazili. Všichni oslovení mě odmítli přijmout jako těžký případ, se kterým je moc práce a který navíc vyžaduje 24 hodinovou ošetřovatelskou péči. Než se nám po usilovném hledání a mnoha odmítnutích podařilo neuro-rehabilitaci najít, strávil jsem něco přes 2 měsíce na LDN v Praze, kde jsem to velmi špatně nesl, ale na pobyt doma jsem v té době ještě nebyl připraven.
Nakonec svitla naděje a jako jediné rehabilitační zařízení, a to SANATORIA KLIMKOVICE, mě byla ochotno přijmout, a to jen za podmínky zajištěného osobního doprovodu, který zajišťoval odvoz na procedury a veškerou ošetřovatelskou péči. I přes doporučení primáře v rehabilitaci pokračovat, jsem bohužel byl nucen z rehabilitace odejít z finančních důvodů, kdy rodina byla totálně finančně vyčerpaná.
Neuro-rehabilitace je finančně velmi náročná a můj zdravotní a psychický stav vyžaduje speciální intenzivní neuro-rehabilitaci, a to pojišťovna nehradí. Bohužel již nemáme finanční prostředky na její zajištění. Měsíc intenzivní neuro-rehabilitace stojí přes 100.00,- Kč. Doteď nepobírám žádnou státní podporu, a jak invalidní důchod, tak příspěvek na péči je ve v procesu řešení. Bydlím u svého otce, který pobírá jen starobní důchod a jen s finanční pomocí sestry a otce mohu zůstat doma.
Je to a bude to velká dřina, ale mám velkou motivaci a víru, že je možné, abych získal zpět trochu samostatnosti, nebyl stále odkázán jen na pomoc druhých, ale mohl také něco dělat sám. Proto Vás prosím o Vaši finanční pomoc, abych mohl pokračovat v rehabilitaci a také s vaší dárcovskou pomocí zlepšil svůj zdravotní stav.
Moc děkuji za poskytnutí finanční pomoci.
Michael Koča a Jana Kočová (sestra)

Dobrým skutkem pro Michaela Koču je finanční dar ve výši 100 000 Kč na úhradu neuro-rehabilitačního programu v lázních Klimkovice.

Jana Kočová
Praha
Tel: 728 443 152

Fotogalerie

Související články

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz