Seznam dárců

  • 100 Kč 1% dárci Broker Consulting 11.1.2018
  • 4.900 Kč Respondenti SC&C 22.12.2017
  • 4.000 Kč Radim Kvasnica 15.12.2017
  • 1.000 Kč Vladislav Janů 14.12.2017
  • 30.000 Kč Vánoční večírek TTP invest, a.s. 14.12.2017
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 40.000 Kč.

Pravidelným cvičením a množstvím rehabilitačních pobytů u mě došlo ke zlepšení stavu. Stále se těžce peru s osudem, jak se dál zařadím do běžného života. Prozatím je mi ve všem oporou a zároveň asistentkou má maminka, která se mnou od mého narození vše podstupuje, ale také mám 3 sourozence - bratry, kteří se již osamostatnili. Přestože jsme si s maminkou prošly mnoha úskalími a prožily špatná období, nezanevřela jsem na život. Prozatím mi handicap nedovoluje pracovat a ze zdravotních důvodů jsem byla nucena opustit vysokou školu.  Z tohoto důvodu je mou prioritou zdraví. S veškerým úsilím se snažím svůj zdravotní stav zlepšit různými léčbami, rehabilitacemi a terapiemi u nás v Karviné nebo v zahraničí.
Speciální rehabilitaci v centru Adeli jsem již podstoupila a posouvá mě vpřed. Vždy dochází k posílení svalů, ke změně stereotypu chůze a také vyrovnání stability, a tím větší jistoty v chůzi. V interiéru jsem již schopna, byť pomalu, pohybovat se samostatně. Věřím tak, že jednou dosáhnu svého, odhodím berle a splním si své největší přání. Bohužel speciální rehabilitace v centru  Adeli  je pro mne vysoce nákladná. I s ubytováním vychází cca 120 000 Kč. Maminka o mě pečuje celodenně a nepracuje právě kvůli mému handicapu, tudíž si nemůžeme dovolit tuto rehabilitaci hradit bez pomoci. Proto mě potěší vaše výpomoc.
Děkuji za podporu. Michaela Kruželová

Dobrým skutkem pro Michaelu Kruželovou je finanční dar 40 000 Kč na částečnou úhradu rehabilitačního pobytu v centru ADELI v Piešťanech.

Michaela Kruželová
Karviná
Tel: 702 365 172

Respondenti SC&C pro Michaelu Kruželovou - seznam dárců

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz