Seznam dárců

 • 73.674 Kč narozeniny Lainovi, 8.6. 26.6.2018
 • 1.000 Kč Anonymní dárce 19.6.2018
 • 300 Kč Anonymní dárce 18.6.2018
 • 150 Kč Karolina Sterbová 11.6.2018
 • 5.000 Kč 1% dárci Broker Consulting 23.5.2018
 • 300 Kč Anonymní dárce 22.5.2018
 • 1.000 Kč Jan Lener 15.5.2018
 • 200 Kč Michal Opitz 26.4.2018
 • 300 Kč Anonymní dárce 20.4.2018
 • 18.076 Kč MEB pomáhá 2018 13.4.2018
 • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
  Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

 • Díky všem, darovali jste již celkem 100.000 Kč.

Od září 2016 studuji ve škole při JÚ Praha. Samostatnému pohybu mi brání centrální postižení DMO, zraková vada a aktuálně po rozpadu sítnice levého oka v březnu 2017
i ztráta zraku levého oka. Potřebuji pomoc s veškerými přesuny, nočním polohováním, pomoc s podáním stravy, s hygienou, sám nepíši a nic nepřečtu. Při práci na počítači naviguji asistenta.

Přes týden bydlím v Praze v chráněném bydlení na Černém Mostě. Doma v Jičíně trávím víkendy a prázdniny, svátky, případně období nemoci a moje maminka už na náročnou péči sama nestačí.  Vzhledem k tomu, že náklady na péči sociální pomoci ve formě každodenní osobní asistence v chráněném bydlení při Diakonii Černý Most a zajištění osobní asistence ve formě doprovodů do školy JÚ, do města, k lékaři, do společnosti,
na vycházky do přírody, převyšují příspěvek na péči a důchodu, který mám na zajištění stravy, dopravy domů a běžných potřeb, nezbývají mi již prostředky na zajištění asistence v místě mého trvalého bydliště v Jičíně (zde využívám s pomocí nadačních příspěvků).

Proto žádám vás nadaci o finanční pomoc vzhledem ke složité finanční situaci. Doposud mi v Praze pomáhá Nadace Jedličkova ústavu, která mi pomáhá s úhradou doprovodů do školy a zpět. Na finanční pomoci jsem závislý každý měsíc, je to řetězec strachu mého i mé maminky, která mi pomáhá od 13 let sama, jak může. Strach, zda budu moci fungovat mě trápí,  neboť nechci jako mladý člověk žít v ústavní péči a snažím se v rámci svých možností, s pomocí blízkých přátel a rodiny, žít běžným životem i přes svůj zdravotní handicap. Již nyní mě 2 hodiny denně doprovodu do školy a ze školy stojí 8 990 Kč měsíčně. Celý příspěvek na péči, 13 800 Kč pro nejtěžší stupeň postižení, slouží k úhradám péče ve chráněném bydlení a části asistenční služby k doprovodům mimo Černý Most (vycházky, mše, kultura, doprava).

Předem děkuji za pochopení, posouzení a doufám ve finanční podporu.

Dobrým skutkem pro Michala a jeho blízké je 100.000 Kč na osobní asistenci a chráněné bydlení v Diakonii Církve bratrské.

Michal Greško
Jičín
tel: 777 760 564

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz