Naši klienti
100%

100 000 Kč

100 000 Kč

Účel sbírky: osobní asistence a chráněné bydlení

Michal Greško

Vážení dárci, jsem těžce tělesně (DMO) a zrakově postižený 26-letý muž. Rád bych se vyhnul ústavní péči a žil s pomocí svých přátel a rodiny běžným životem i přes svůj zdravotní handicap …

Od září 2016 studuji ve škole při JÚ Praha. Samostatnému pohybu mi brání centrální postižení DMO, zraková vada a aktuálně po rozpadu sítnice levého oka v březnu 2017
i ztráta zraku levého oka. Potřebuji pomoc s veškerými přesuny, nočním polohováním, pomoc s podáním stravy, s hygienou, sám nepíši a nic nepřečtu. Při práci na počítači naviguji asistenta.

Přes týden bydlím v Praze v chráněném bydlení na Černém Mostě. Doma v Jičíně trávím víkendy a prázdniny, svátky, případně období nemoci a moje maminka už na náročnou péči sama nestačí.  Vzhledem k tomu, že náklady na péči sociální pomoci ve formě každodenní osobní asistence v chráněném bydlení při Diakonii Černý Most a zajištění osobní asistence ve formě doprovodů do školy JÚ, do města, k lékaři, do společnosti,
na vycházky do přírody, převyšují příspěvek na péči a důchodu, který mám na zajištění stravy, dopravy domů a běžných potřeb, nezbývají mi již prostředky na zajištění asistence v místě mého trvalého bydliště v Jičíně (zde využívám s pomocí nadačních příspěvků).

Proto žádám vás nadaci o finanční pomoc vzhledem ke složité finanční situaci. Doposud mi v Praze pomáhá Nadace Jedličkova ústavu, která mi pomáhá s úhradou doprovodů do školy a zpět. Na finanční pomoci jsem závislý každý měsíc, je to řetězec strachu mého i mé maminky, která mi pomáhá od 13 let sama, jak může. Strach, zda budu moci fungovat mě trápí,  neboť nechci jako mladý člověk žít v ústavní péči a snažím se v rámci svých možností, s pomocí blízkých přátel a rodiny, žít běžným životem i přes svůj zdravotní handicap. Již nyní mě 2 hodiny denně doprovodu do školy a ze školy stojí 8 990 Kč měsíčně. Celý příspěvek na péči, 13 800 Kč pro nejtěžší stupeň postižení, slouží k úhradám péče ve chráněném bydlení a části asistenční služby k doprovodům mimo Černý Most (vycházky, mše, kultura, doprava).

Předem děkuji za pochopení, posouzení a doufám ve finanční podporu.

Dobrým skutkem pro Michala a jeho blízké je 100.000 Kč na osobní asistenci a chráněné bydlení v Diakonii Církve bratrské.

Michal Greško
Jičín
tel: 777 760 564

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

 • 73 674 Kč

  narozeniny Lainovi, 8.6. 26.06.2018
 • 1 000 Kč

  Anonymní dárce 19.06.2018
 • 300 Kč

  Anonymní dárce 18.06.2018
 • 150 Kč

  Karolina Sterbová 11.06.2018
 • 5 000 Kč

  1% dárci Broker Consulting 23.05.2018
 • 300 Kč

  Anonymní dárce 22.05.2018
 • 1 000 Kč

  Jan Lener 15.05.2018
 • 200 Kč

  Michal Opitz 26.04.2018
 • 300 Kč

  Anonymní dárce 20.04.2018
 • 18 076 Kč

  MEB pomáhá 2018 13.04.2018

Díky všem, darovali jste již celkem 100 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.