Naši klienti
100%

49 000 Kč

49 000 Kč

Účel sbírky: Úprava vozidla

Michal Holec

Vážený Dobrý skutku, dovolte mi, prosím, abych Vás touto cestou požádal o pomoc při pořízení speciální úpravy vozidla.

Nepohyblivé dolní i horní končetiny mám od roku 2005 po úrazu, při kterém došlo k závažnému a rozsáhlému poraněni krční míchy a páteře, lékařská diagnóza G 924 - spastická kvadruplegie. Jsem tedy upoután na lůžko a invalidní vozík a odkázán na celodenní péči a pomoc druhé osoby.
Po dlouhém pobytu v nemocnicích a rehabilitačním ústavu po úrazu žiji od návratu zpět doma s rodiči, kteří se o mě starají. Hlavně maminka, která o mě pečuje 24 hodin denně. V tuto chvíli je můj zdravotní stav díky neustálé péči a rehabilitaci cvičením, stimulacemi a masážemi stabilizovaný. Cvičením a masážemi se stále snažím udržet své tělo za daných okolnosti v co nejlepší fyzické kondici. I přes veškeré tyto snahy je však můj zdravotní stav neměnný a setrvalý.

Od úrazu až do současné doby jsem používal pouze mechanický invalidní vozík, na kterém mě musela vždy druhá osoba vozit. Domníval jsem se, že dojde k výraznému posunu a zlepšení mého zdravotního stavu a pořízení elektrického invalidního vozíku tak pro mě nebude nutné. Bohužel, můj zdravotní stav zůstává stále stejný a také z důvodu vysoké fyzické náročnosti péče o mě a při manipulaci se mnou, kdy rodičům, především mamince, s přibývajícím věkem síly ubývají, jsem nucen si pořídit elektrický invalidní vozík. V souvislosti s pořízením elektrického vozíku je pro mě nutné provést úpravu vozidla tak, abych mohl do auta najíždět přímo na vozíku.

Budu vám vděčný za případnou podporu a pomoc při provedení úpravy vozidla.
Mnohokrát předem děkuji za vaši ochotu, vstřícnost a laskavost.

Dobrým skutkem pro Michala Holce je finanční dar 49 000 Kč na úpravu motorového vozidla.

Michal Holec
Soběslav
Telefon: 774 379 475

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

 • 16 783 Kč

  Broker Consulting, a.s. BC1% 04/2015 21.05.2015
 • 10 911 Kč

  Broker Consulting, a.s. BC1% 03/2015 21.05.2015
 • 135 Kč

  Lukáš Brothánek 04.06.2015
 • 21 171 Kč

  akce skupiny BC - PZ 14.04.2015

Díky všem, darovali jste již celkem 49 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.