Naši klienti
100%

117 370 Kč

117 370 Kč

Účel sbírky: mandl

NONA 92, o.p.s.

Dobrý den,
obracíme se na Vás se žádostí o finanční podporu našeho projektu - nákup mandlu do NONA prádelny.

Jsme nezisková organizace z Nového města nad Metují, která provozuje registrované sociální služby: denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a sociální rehabilitaci. Tyto služby spolu spolupracují, řada klientů využívá i obě služby najednou.  

Denní stacionář je určen lidem s vyšším stupněm postižení, zaměřujeme se zde více na sociálně aktivizační činnosti (různé terapie, vyrábění, nácvik sebeobsluhy apod.).  

V rámci naší služby poskytujeme také sociální rehabilitaci klientům, kteří se učí získat pracovní dovednosti a připravit se na další posun v životě v oblastech bydlení a pracovního uplatnění. Usilujeme o jejich osamostatnění a případně i uplatnění na volném trhu práce.  

K tomuto účelu provozujeme veřejnou prádelnu, kde se klienti zúčastňují praktických nácviků. Tato prádelna je v provozu 3 dny v týdnu a její služby využívá i veřejnost. K dispozici v prádelně máme 2 staré mandly, které jsme odkoupili od končící prádelny, a které zřejmě brzy doslouží.  

Mandly jsou velmi často porouchané a opravář nám již řekl, že jejich životnost se blíží rychle ke konci. Vzhledem k tomu, že tuto činnost chceme provozovat i do budoucnosti, potřebujeme finance na investici do nového mandlu.  

Ačkoliv máme nějaký zisk z této vedlejší činnosti, tyto prostředky musíme vždy vynaložit do naší činnosti hlavní, tj. provoz denního stacionáře a sociální rehabilitace. Pořizovací náklady na nákup nového mandlu jsou pro nás velmi vysoké.  

Proto jsme se obrátili se žádostí na Vaši organizaci a její dárce. Byli bychom moc vděčni za Vaši podporu.  
Vážíme si Vaší práce i případné pomoci.
Mgr. Markéta Hanušová, ředitelka společnosti NONA 92, o.p.s.  

Dobrým skutkem pro organizace NONA 92, o.p.s. je finanční dar ve výši 117 370 Kč na pořízení nového mandlu do prádelny.  

Mgr. Markéta Hanušová
Nové Město nad Metují
Telefonický kontakt je k dispozici v kanceláři DS.

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 116 081 Kč

    1% dárci Broker Consulting 21.12.2023
  • 1 289 Kč

    1% dárci Broker Consulting 21.12.2023

Díky všem, darovali jste již celkem 117 370 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.