Naši klienti
100%

100 000 Kč

100 000 Kč

Účel sbírky: elektrický vozík

Pavlína Skřehotová

Vážení, obracíme se na Vás se žádostí o finanční příspěvek na zakoupení elektrického invalidního vozíku do exteriéru pro naši dceru Pavlínu, narozenou r. 1987, která v roce 2014 shodou nešťastných okolností utrpěla těžký úraz.

Naše dcera po vystudování střední zdravotní školy pracovala nejprve jako zdravotní sestra v LDN Klokočov, poté s organizací ADRA byla v rámci humanitní činnosti umístěna na Ukrajině, kde se věnovala v sirotčinci opuštěným dětem. Následných pět let pracovala jako au-pair v Anglii, kde se navíc aktivně podílela jako dobrovolník v epileptickém centru. Její pracovní kariéra měla pokračovat v Kanadě, bohužel k tomu již nedošlo.


Po tragické události byla rok ve vegetativním stavu s těžkým poškozením mozku a následnou amputací pravé dolní končetiny. Její prognóza byla špatná, přesto jsme se s manželem rozhodli si dceru vzít do domácí péče. Vize lékařů - doživotní upoutání na lůžku a plná závislost na péči jiné osoby atd. - se naštěstí nesplnila. Domácí prostředí, naše hlasy, kontakt s rodinou, pravidelné cvičení, dohled terénní sestry, apod., mělo blahodárný vliv na zlepšení jejího zdravotního stavu. 


Po osmi letech naší snahy jsou vidět kladné výsledky a dcera je schopna se sama pohybovat na vozíku, zvládá přesuny na postel a toaletu, dokáže zvládnout drobné sebeobslužné činnosti, přesto i nadále potřebuje každodenní asistenci nás rodičů.


Vzhledem k tomu, že jsme s manželem v předdůchodovém věku a naše síly ubývají. Také Pavlína je stále velkou milovnicí přírody a psa, kterého máme doma, moc by jí pomohlo pro větší pohyblivost na veřejnosti a v přírodě vlastnit elektrický invalidní vozík.


Děkujeme za Vaši pomoc.
Ludmila Skřehotová, matka a opatrovnice


Dobrým skutkem pro Pavlínu Skřehotovou je finanční dar ve výši 100 000 Kč na úhradu elektrického terénního vozíku Optimus od f. Meyra.


Ludmila Skřehotová
Vítkov
Telefonický kontakt je k dispozici v kanceláři DS.

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 100 000 Kč

    Galavečer Broker Consulting 05.04.2023

Díky všem, darovali jste již celkem 100 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.