Naši klienti
100%

183 000 Kč

183 000 Kč

Účel sbírky: lázeňský pobyt

Pavlo a Petro Vološčukovi - Golf pro DS 2022

Dobrým skutkem pro Pavla a Petra Vološčukovy je finanční dar ve výši 91 500 Kč pro každého z chlapců na úhradu léčebného pobytu v Janských lázních.

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 183 000 Kč

    Golf pro DS 2022 21.09.2022

Díky všem, darovali jste již celkem 183 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.