Naši klienti
100%

50 000 Kč

50 000 Kč

Účel sbírky: letní tábory pro děti se SMA a distrofiemi

PO SMÁCI, z.s. II - Golf 2022

Dobrým skutkem pro pacientskou organizaci SMÁCI je finanční dar ve výši 50 000 Kč na úhradu nákladů na pořádání psychorehabilitačního tábora pro děti se SMA a svalovými distrofiemi.

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 50 000 Kč

    Golf pro DS 2022 10.08.2022

Díky všem, darovali jste již celkem 50 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.