Seznam dárců

  • 47.804 Kč 1% dárci Broker Consulting 12.9.2019
  • 20.000 Kč Anonymní dárce 12.9.2019
  • 26.992 Kč Al-Namura, spol. s r.o. 12.9.2019
  • 5.204 Kč Dary přímo na účet Štědrý benfiční večer 12.9.2019
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 100.000 Kč.

Speciální pedagog, sociální pracovník a další odborníci (pedopsychiatr, psycholog, lektoři pohybových aktivit, lektoři plavání, asistent logopedie, muzikoterapeut, canisterapeut, asistenti pedagoga, pracovníci v soc. službách) spolupracují s ProCitem od založení.
Od samého počátku naší existence poskytujeme bezpečný prostor pro setkávání rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Začínali jsme v jedné místnosti – s hernou s edukačními a didaktickými pomůckami a sportovním koutkem. Nyní působíme v rozlehlých prostorách, kde je nejen ambulance soc. služby, terapeutická místnost s interaktivní tabulí, ale i vzdělávací místnost a ambulance speciálního pedagoga.

V současnosti Občanské sdružení ProCit, z.s. nabízí nejen volnočasové programy, odborně vedené kurzy pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), ale i odbornou speciálně pedagogickou péči, besedy a semináře pro rodiče, pedagogy i veřejnost.
Od ledna 2014 jsme poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
od 1 do 18 let. Na sklonku roku 2015 získalo naše občanské sdružení akreditaci MŠMT, včetně akreditace pořádat odborné vzdělávací kurzy pro pedagogy, psychology a pedagogické pracovníky, a to hned ve 4 vzdělávacích oblastech: „Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí“, „Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS“, „Sportovní a pohybové aktivity u dětí s PAS“, „Plavání a pohybové aktivity pro děti s PAS“.

V létě roku 2015 jsme realizovali pilotní projekt pod názvem Léto s ProCitem. Jedná se
o dva týdenní celodenní programy pro děti s poruchou autistického spektra. Vzhledem k velké úspěšnosti tohoto projektu jsme začali realizovat tyto akce pravidelně.

Léto s ProCitem nabízí dětem strukturovaný a smysluplně trávený volný čas ve společnosti kamarádů a pod odborným vedením pedagogických pracovníků. Zároveň je také pro rodiče vítanou možností, jak během prázdnin zajistit celodenní péči o jejich děti. Projekt je zaměřen na týdenní pobyt sportovně-relaxačního a vzdělávacího zaměření pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. V rámci projektu bude zahrnuto
12 rodin. Pro děti i rodiče připraví zkušení odborníci a lektoři pestrý program uzpůsobený specifickým požadavkům dětí s PAS (principy TEACCH programu, strukturalizace prostředí, vizualizace, edukační pomůcky apod.). Zajištěna bude asistenční služba dětem, speciálně-pedagogická péče, vzdělávací semináře a besedy
pro rodiče, zážitkové, socializační i odpočinkové aktivity pro celou rodinu.

Nyní sháníme prostředky na zajištění druhého turnusu Léta s ProCitem, který se bude konat v Rohanově na Šumavě, nedaleko Stach, v termínu 15. – 19. 7. 2019.

Irena Vítovcová, předsedkyně

Dobrým skutkem pro z.s. ProCit je finanční dar ve výši 100 000 Kč na zajištění vzdělávacího, sportovně - relaxačního letního pobytu pro děti s PAS a jejich rodiny.

Irena Vítovcová
Plzeň
Tel: 777 700 766

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz