Naši klienti
100%

91 800 Kč

91 800 Kč

Účel sbírky: příměstský tábor

Rodiče pro děti s autismem, z. s.

Rodiče pro děti s autismem, z.s je spolek aktivních rodičů dětí, které trpí poruchou autistického spektra (PAS).

Spolek vznikl na základě neutěšené situace metodologické pomoci dětem s PAS. Každý rodič prošel se svými dětmi několika organizacemi, kde byly nabízeny různé terapie, které neměly téměř žádný pozitivní vliv na vývoj dětí s PAS. Mnohdy měly tyto metody vliv spíše negativní. Teprve ABA (APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA) se začala ukazovat jako ta správná cesta. Proto jsme se s několika rodiči spojili a začali jsme organizovat přednášky pro rodiče, podporovat ABA v České republice, podíleli jsme se na založení prvního ABA centra v Praze (jediné v ČR) a v červnu loňského roku jsme výrazně napomohli při prosazení legislativy zajišťující kvalitu služeb ABA. 

Je prokázáno, že ABA rozvíjí potenciál dětí s autismem i jiných postižení a my všichni jsme o tomto přesvědčeni. Naše děti a jejich vývoj je toho důkazem. Tímto žádáme o finanční podporu na příměstský tábor, který se bude konat v období 1. 7. 2018 - 31. 8. 2018. Tento tábor bude organizován pro děti s autismem, pomůže rodinám zajistit svým dětem smysluplný vzdělávací program v rámci ABA, spolu s odborně vyškolenými asistenty z Masarykovy university (kurz RBT), a umožní rovněž setkání rodičů s dětmi s obdobnými potížemi a sdílení zkušeností o použití ABA v praxi. 

Moc děkuji.
Za Rodiče pro děti s autismem, z.s.

Radek Bríška

Dobrým skutkem pro spolek Rodiče pro děti s autismem, z. s. je finanční dar 91 800 Kč na částečnou úhradu jednoho týdne příměstského tábora pro děti s PAS, vedeného metodou ABA.

Rodiče pro děti s autismem, z.s.
Praha 3
Tel: 776 082 575

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

 • 400 Kč

  Anonymní dárce 01.07.2018
 • 66 026 Kč

  1% dárci Broker Consulting 23.05.2018
 • 500 Kč

  Sylvie Horváthová 20.05.2018
 • 300 Kč

  Eva Chrustová 19.05.2018
 • 300 Kč

  Anonymní dárce 27.04.2018
 • 200 Kč

  Michal Opitz 26.04.2018
 • 500 Kč

  Anonymní dárce 25.04.2018
 • 15 000 Kč

  Anonymní dárce 24.02.2018
 • 500 Kč

  Jindřich Novák 14.02.2018
 • 7 457 Kč

  KKCG vánoční večírek 07.02.2018
 • 317 Kč

  David Korbas 29.01.2018
 • 300 Kč *

  1% dárci Broker Consulting 10.01.2018

Díky všem, darovali jste již celkem 91 800 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.