Naši klienti
100%

18 568 Kč

18 568 Kč

Účel sbírky: ortéza

Sofie Loucká II

Dobrým skutkem pro Sofinku Louckou je finanční dar ve výši 18 568 Kč na doplatek speciálních ortéz Pohlig.

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 18 568 Kč

    1% dárci Broker Consulting 24.10.2023

Díky všem, darovali jste již celkem 18 568 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.