Seznam dárců

  • 67.316 Kč Jan Vedral – dary k narozeninám 11.4.2017
  • 3.434 Kč Petr Fanta 11.4.2017
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 70.750 Kč.

Jmenuji se Václav Eliáš, narozený v roce 1981 v Chebu. Narodil jsem se se zbytky zraku a od narození trpím glaukomem (zelený zákal). Ve svých 18 letech jsem oslepl úplně. Žiji v Praze, jsem svobodný.

Navštěvoval jsem základní školu pro žáky se zbytky zraku ve Šporkově ulici v Praze a následně v Nových Butovicích. Po základní škole jsem vystudoval Konzervatoř J. Deyla, kterou jsem v roce 2003 úspěšně ukončil maturitní zkouškou. Od roku 2013 jsem začal studovat na Vysoké škole ekonomie a managementu (dále VŠEM) v Praze (jedná se o soukromou vysokou školu). Z důvodu mého handicapu mi bylo školné odpuštěno. Úspěšně jsem ukončil 1. trimestr, ale studium jsem musel přerušit, jelikož nevlastním počítač, který je pro úspěšné dokončení studia nezbytnou součástí. Od roku 2015 studuji na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (dále Pf MU)v Brně. Jedná se o studium v rámci celoživotního vzdělávání v rozsahu 4 semestrů. Od 5. semestru nastoupím na Pf MU řádné studium. Tuto školu mohu studovat proto, že na Masarykově univerzitě funguje středisko Teiresias (centrum pro pomoc zdravotně handicapovaných studentů MU). Nyní mám úspěšně ukončen první ročník tj. 2 semestry. Obor mě moc baví a věřím, že se v něm budu moci v budoucnu realizovat. V rámci svého studia jsem zažádal o kompenzační pomůcku - NB-SA Individual- Digitální zápisník s hlasovým výstupem pro zrakově postižené, cena včetně DPH je 181 195 Kč.


Ministerstvem Práce a Sociálních Věcí mi byl přiznán příspěvek ve výši 110 445 Kč. Stále mi však zbývá doplatit 70 750 Kč. Vzhledem k tomu, že studuji, tolik peněz nemám a bez této kompenzační pomůcky nejsem schopen pokračovat plnohodnotně ve studiu, které bych velice rád dokončil.
Ještě nikdy jsem neoslovil žádnou nadaci o příspěvek, tak věřím, že mi pomůžete a vaši důvěru v budoucnu nezklamu.

Děkuji
S úctou
Václav Eliáš

Dobrým skutkem pro pana Václava Eliáše je finanční dar 70 750 Kč na doplatek kompenzační pomůcky – digitální zápisník s hlasovým výstupem pro zrakově postižené.

Václav Eliáš
Praha
Telefon: 602 758 380

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz