Seznam dárců

  • 55.000 Kč 1% dárci Broker Consulting 22.1.2019
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 55.000 Kč.

Poskytujeme pracovní a sociální poradenství, zařazení zdravotně znevýhodněných
a jejich integraci do sociálního podnikání.  

Podporujeme rozvoj  komplexních, rehabilitačních  služeb a snažíme se o zlepšení celkového zdravotního stavu zdravotně znevýhodněných občanů pomocí služby
„Sociální rehabilitace“.

Spolupracujeme s Centrem sociální rehabilitace, které má sídlo v Jedličkově ústavu
a také přímo s Jedličkovým ústavem Liberec. Spolupracujeme také se Sarema
Liberec s.r.o., která provozuje zdravotní rehabilitaci a má jednu z poboček také
v budově Jedličkova ústavu.

A právě i díky této vzájemné spolupráci bude Motomed plnohodnotně využíván.
Bude k dispozici pro zhruba o 140 klientů, kteří k nám chodí pravidelně, zpravidla
1x až 2x týdně.

Bohužel, stávající přístroje jsou již velmi zastaralé a poruchové. Obnova za novější je tedy nutná, i když finančně náročná.

Děkujeme všem dárcům za jakoukoliv podporu, velmi si toho vážíme.

Za Via fidelis z.s.
Lucie Boučková

Dobrým skutkem pro spolek Via fidelis je finanční dar ve výši 55 000 Kč na pořízení repasovaného rehabilitačního přístroje Motomed.

Via fidelis z.s.
Liberec
Tel: 777104664

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz