Naši klienti
100%

55 000 Kč

55 000 Kč

Účel sbírky: motomed

Via fidelis, z.s.

Dobrý den, jsme spolek Via fidelis, se sídlem v Liberci a našim cílem je zejména organizace a přímá realizace projektů pro zdravotně znevýhodněné občany.

Poskytujeme pracovní a sociální poradenství, zařazení zdravotně znevýhodněných
a jejich integraci do sociálního podnikání.  

Podporujeme rozvoj  komplexních, rehabilitačních  služeb a snažíme se o zlepšení celkového zdravotního stavu zdravotně znevýhodněných občanů pomocí služby
„Sociální rehabilitace".

Spolupracujeme s Centrem sociální rehabilitace, které má sídlo v Jedličkově ústavu
a také přímo s Jedličkovým ústavem Liberec. Spolupracujeme také se Sarema
Liberec s.r.o., která provozuje zdravotní rehabilitaci a má jednu z poboček také
v budově Jedličkova ústavu.

A právě i díky této vzájemné spolupráci bude Motomed plnohodnotně využíván.
Bude k dispozici pro zhruba o 140 klientů, kteří k nám chodí pravidelně, zpravidla
1x až 2x týdně.

Bohužel, stávající přístroje jsou již velmi zastaralé a poruchové. Obnova za novější je tedy nutná, i když finančně náročná.

Děkujeme všem dárcům za jakoukoliv podporu, velmi si toho vážíme.

Za Via fidelis z.s.
Lucie Boučková

Dobrým skutkem pro spolek Via fidelis je finanční dar ve výši 55 000 Kč na pořízení repasovaného rehabilitačního přístroje Motomed.

Via fidelis z.s.
Liberec
Tel: 777104664

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 55 000 Kč

    1% dárci Broker Consulting 22.01.2019

Díky všem, darovali jste již celkem 55 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.