Čistá sbírka
100%

311 650 Kč

311 650 Kč

Účel sbírky: elektrický pohon + rehabilitace

With Love for D

Podejte během měsíce mimořádný výkon, který pomůže Davidovi. Přispějte jakoukoliv částkou na transparentní účet.

Vítězem je každý, kdo může dělat to, co miluje. Každý, kdo chce překonat své hranice a probudit v sobě vítěze. Každý, kdo může pomoci.

David je 21 letý mladík, který se bohužel narodil předčasně, jako první dvojče. Byla mu diagnostikována závažná forma dětské mozkové obrny a další přidružené diagnózy, se kterými společně bojujeme každý den. Davidovým snem je alespoň částečně se přiblížit normálnímu životu svých vrstevníků. Proto bychom chtěli peněžní pomoc využít ke koupi elektrického pohonu k invalidnímu vozíku a nezbytným neuro rehabilitačním a lázeňským pobytům, bez kterých se opravdu neobejde.

Romana Štefanidesová
maminka Davida

Příspěvky pro Davida posílejte na transparentní účet Dobrého skutku:
500 500 5006 / 2010.
Použijete VS: 82022012

qr-codeL.png

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 311 650 Kč

    Probuď v sobě vítěze With Love for D 01.08.2022

Díky všem, darovali jste již celkem 311 650 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.