Seznam dárců

 • 1.238 Kč Anonymní dárce 20.12.2019
 • 500 Kč Anonymní dárce 20.12.2019
 • 1.000 Kč Anonymní dárce 18.12.2019
 • 200 Kč Anonymní dárce 17.12.2019
 • 500 Kč Anonymní dárce 15.12.2019
 • 300 Kč Anonymní dárce 11.12.2019
 • 100 Kč Anonymní dárce 11.12.2019
 • 200 Kč Anonymní dárce 10.12.2019
 • 1.000 Kč Václav Král 10.12.2019
 • 2.000 Kč respondenti SC & C 9.12.2019
 • 8.375 Kč Anonymní dárce 7.12.2019
 • 5.000 Kč Anonymní dárce 5.12.2019
 • 4.300 Kč Markéta Reisová 5.12.2019
 • 500 Kč Lucie Hrabálková 5.12.2019
 • 30.000 Kč Squadra Production s.r.o. 4.12.2019
 • 3.187 Kč Vánoční galavečer La Gioia & host Eva Urbanová 4.12.2019
 • 1.000 Kč Anonymní dárce 21.11.2019
 • 500 Kč Anonymní dárce 18.11.2019
 • 2.000 Kč Natalie Capkova 10.11.2019
 • 1.300 Kč Hana Lynn 7.11.2019
 • 25.000 Kč Hana Blovská 6.11.2019
 • 500 Kč Petra Havlínová 2.11.2019
 • 500 Kč Anonymní dárce 23.10.2019
 • 100 Kč Kateřina Kirnigová 20.10.2019
 • 3.700 Kč Anonymní dárce 7.10.2019
 • 3.000 Kč Ondřej Schejbal 1.10.2019
 • 4.000 Kč Ivan Dischinger 18.9.2019
 • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
  Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

 • Díky všem, darovali jste již celkem 100.000 Kč.

V září 2017 se můj život změnil. Ischemická mozková příhoda mne upoutala na lůžko a zcela mne znehybnila. Diagnóza byla neúprosná – kvadruplegie. Neobešel jsem se bez pomoci, nemohl jsem mluvit ani přijímat potravu. Byl jsem odkázán na plicní ventilaci
a pomoc druhých. Lékaři mi nedávali šanci na jakékoliv zlepšení. Vypadalo to, že mé dny jsou sečteny. Měl jsem však obrovské štěstí, že jsem byl přeložen na ARO do nemocnice v Boskovicích. Můj stav se začal pomalu, ale jistě zlepšovat, zbavil jsem se plicní ventilace a začal jsem sám dýchat. V tu chvíli nastal další problém, neboť jsem již nemohl být na ARO, byl jsem přeložen na následnou péči a moje rodina se marně snažila najít pro mne tolik potřebnou navazující neurorehabilitační péči. Bohužel marně.

Jediné zařízení, a to Sanatoria Klimkovice, mne byla ochotna přijmout za podmínky zajištěného doprovodu, který má na starosti jak veškerou ošetřovatelskou péči jako hygiena, oblékání, podávání jídla, polohování na posteli, přesun na vozík atd., tak odvoz na jednotlivé procedury.

Po absolvování speciálního rehabilitačního programu Reha-Basic se můj stav začal výrazně zlepšovat. Absolvoval jsem každodenní fyzioterapii, kdy se při cvičení stimulovaly všechny končetiny protahováním a stimulací vedoucí k aktivizaci samostatného pohybu. Díky speciálním pohybovým technikám teď sám začínám hýbat rukama, udržím hlavu a za pomoci elektrostimulace hýbu prsty na rukou. Také jsem v rámci logopedie začal přijímat kašovitou stravu a učím se znovu mluvit.

Mentálně jsem zcela v pořádku a o to těžší je pro mě můj nový zdravotní stav, kdy vlastně nemohu nic sám. Nechci se smířit s myšlenkou, že z aktivního jedince, kterým jsem byl a měl plno zájmů, již zůstanu nemohoucí, zcela odkázaný na péči druhých. Zdejší lékaři jsou přesvědčeni, že díky dalšímu pobytu se bude můj stav zlepšovat
a pokroky budou výraznější, o čemž jsem i já pevně přesvědčen.

Měsíční samoplátecký pobyt v rámci tohoto speciálního programu strojí přes 138 000 Kč a ani já, ani moje rodina nejsme schopni takto nákladnou rehabilitaci hradit. Bohužel program není hrazen zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovny s námi, komplexními případy, kteří potřebují dlouhodobější rehabilitaci, nepočítají.

Pobírám invalidní důchod a příspěvek na péči IV. stupně. Žiji s přítelkyní a dcerou, které mi velmi pomáhají a jsou mi velkou oporou. Partnerka, která se stala mým opatrovníkem, odešla z práce, aby o mně mohla pečovat. Žádné jiné příspěvky od státu nepobírám.

Moc bych si přál absolvovat další neurorehabilitační pobyt v lázních Klimkovice, kde bych mohl pokračovat ve zlepšování svého zdravotního stavu, což si přeji nejenom já, ale také všichni mí blízcí.

Za příspěvek na moji léčbu vám budu nesmírně vděčen.
Zdeněk Mikula

Dobrým skutkem pro pana Zdeňka Mikulu je finanční dar ve výši 100 000 Kč
na úhradu léčebného programu Reha Basic v Sanatoriích Klimkovice.

Veronika Mazalová
Blansko
Tel: 720572882

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz