Naši klienti
100%

36 000 Kč

36 000 Kč

Účel sbírky: odborné vedení

ZŠ a MŠ Mladá Boleslav

Základní škola a Mateřská škola v Mladé Boleslavi je v současné chvíli stále jediná škola v České republice, která poskytuje vzdělání dětem s nízkofunčkním autismem formou ABA a vhodné inkluze.

V roce 2018 za pomoci rodičů se na škole vytvořila speciální třída pro tyto děti, kde se vzdělávají se svým asistentem pedagoga a speciálním pedagogem. S tímto asistentem pak dochází na jednotlivé hodiny do svých kmenových tříd. Děti úspěšně zvládly první ročník a budou v této inkluzi nadále pokračovat.

Do inkluze se bude zapojovat stále více lidí jako např. učitelé jednotlivých tříd, rodiče
a děti školy, externí logopedi, externí psychologové, koordinátorky speciálních pedagogických center docházející za dětmi na kontroly učení a další odborná a laická veřejnost. Tyto lidi bude potřeba školit a samozřejmě stále doškolovat asistenty dětí včetně speciálního pedagoga, protože Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je vývojová vědecké metoda, která se velmi přísně sleduje v číslech, v grafech dítěte a aplikuje se dítěti na míru. Znalosti z oboru Aplikované behaviorální analýzy nejsou součástí běžného vzdělaní personálu školy a ten bohužel nedisponuje danými znalostmi a dovednostmi. Proto podpora ze strany odborníků je v tomto případě klíčová a nezbytná.

Proto bychom chtěli požádat organizaci Dobrý skutek o finanční podporu na financování školitelů ABA. Do současné chvíle byla tato školení hrazena rodiči, což je pro většinu rodičů velice finančně nákladné. Škola bohužel nedisponuje tolika finančními prostředky, aby mohla tyto speciální náklady uhradit.

Je v plánu, že školitelé ABA budou docházet 1x měsíčně do naší školy, kde budou poskytovat celodenní odborné konzultace, metodické vedení a koučink personálu třídy pro podporu práce s dětmi s PAS. Finanční náročnost tohoto celoročního projektu
je 36 000 Kč.

Děkujeme za Vaší podporu
Radek Briška, koordinátor projektu

Dobrým skutkem pro ABA třídu v MŠ a ZŠ v Mladé Boleslavi je finanční dar ve výši 36 000 Kč na úhradu celoroční podpory ABA školitelů.

MŠ a ZŠ Mladá Boleslav
Tel: 326201911

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

 • 1 190 Kč *

  1% dárci Broker Consulting 09.01.2020
 • 25 010 Kč

  1% dárci Broker Consulting 09.01.2020
 • 2 000 Kč

  Anonymní dárce 06.12.2019
 • 400 Kč

  Radek Novák 21.11.2019
 • 7 000 Kč

  Hana Blovská 06.11.2019
 • 400 Kč

  Radek Novák 26.10.2019

Díky všem, darovali jste již celkem 36 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.