Autismus a biologická léčba a imunologická balance. Proč tato terapie funguje?

Jsou onemocnění, na které je běžné zdravotnictví stavěné. Chřipka, zánět slepého střeva, otevřená zlomenina. Chřipku vyležíte, s těmi dalšími běžíte na chirurgii (v případě otevřené zlomeniny asi neběžíte, ale to není důležité).

A pak jsou onemocnění, kde medicína tápe. S mnoha případy rakoviny si umí poradit, ale na otázku, proč vzniká, jsou odpovědi pouze dílčí. Meningitidu nakrmíme penicilinem, ale proč meningokoky, které se vyskytují u každého, ji u někoho vyvolají a u někoho ne, nevíme. Alergie, podobně jako mnohé další "civilizační choroy", léčíme tlumením příznaků. A o autismu raději prohlásíme, že je principiálně neléčitelný, protože ho zatím léčit neumíme.

Poslední případ je zajímavý ještě něčím dalším. Pokud onemocnění označíme za neléčitelné, můžeme si vydechnout, protože se můžeme s klidným svědomím přestat snažit ho léčit. Zdá se vám toto tvrzení přitažené za vlasy? Není - přesně to se s autismem děje. Pokud se objeví způsoby, které vedou k výrazným pokrokům až úplnému vyléčení, jsou přehlíženy, protože tradiční odborníci vědí, že léčit autismus není možné. A když se někdo z autismu vyléčí, tak nebyl autista.

Jedním z důvodů, proč je tento přístup nerozumný, je fakt, že autismus jako diagnóza není popis příčiny, ale příznaků. To, že je dítě autistické, neznamená, že víme, že má pokažený chromozom nebo třeba konkrétní metabolickou poruchu. Znamená to pouze tolik, že se nějakým způsobem projevuje. Dnešní poznatky jasně směřují k tomu, že příčiny autismu jsou různé - od metabolických poruch přes následky očkování a individuální doprovodné projevy jiných onemocnění, možná jako důsledek traumat v útlém dětství ... Přesně to nikdo neví.

Jednou z cest, které jsou při pohledu oproštěném od omezujícího pohledu na autismus velmi slibné, protože přinášejí empiricky ověřitelné výrazné pokroky u autistických dětí, je biochemická, imunologická a metabolická terapie dr. Šmardy a biomodulace dr. Šuly.

RNDr. Josef Šmarda pracuje na klinice ve Starém Jičíně. Jako odborník vidí, že každý pacient (i každý autistický pacient) je jiný a každý vyžaduje jinou léčbu. Jelikož léčba se liší od pacienta k pacientovi, není možné ji popsat do detailů (více o tom, co dělá, se můžete dočíst ZDE). Ale to, co je společné pro jeho přístup u všech klientů, jsou detailní vyšetření biochemie a metabolismu - z krve, moči, stolice. Na základě těchto vyšetření, z nichž část se dělá v Německu, protože příslušná vyšetření se v ČR ani SR nedělají, si udělá obrázek o fungování těla na biochemické rovině a nasadí příslušnou kúru, která spočívá v produktech a potravinových doplňcích, které člověku vyrovnávají konkrétní problémy. Výsledkem je hroší imunita a napravené procesy, které se v těle pacienta odehrávají.

Proč tato terapie funguje? O klíčové roli imunity pro naše zdraví už většinou laická veřejnost ví (i když málokdy víme, jak ji zlepšit). Většina z nás však neví například to, jak moc se projevují procesy, které se nám odehrávají v žaludku a tlustém střevě, na celkovém fungování těla, dokonce na činnost mozku (co s námi například udělá rozmnožení candida). Nové vědecké studie tyto vztahy potvrzují. Je asi věcí budoucnosti, aby tyto poznatky prošly ve větší míře i do lékařské praxe. RNDr. Šmarda je každopádně na tomto poli průkopníkem.

RNDr. Josef Šmarda je zakladatelem oboru aplikované imunologie. Je absolventem chemického inženýrství na VUT Brno a bakalář vědy na univerzitě v Torontu. Aplikované imunologii se věnuje již téměř 30 let. Je proslulý také výzkumem a využitím kolostra. Josef Šmarda již v 80.-tých letech zvažoval vliv životního prostředí na etiologii autismu. V roce 2000 začal blízce spolupracovat se skupinou vědců z Německa (a většiny EU) na moderní scatologii, v Mainzu (SRN). Josef Šmarda a SBL CZ vyvinuli testy typ stolice B a F, též použité pro testování autistů. Aplikovanou scatologii používá jako rutinní pro testy u autistů. Protokoly SBL CZ začali v roce 2003 kopírovat také DAN lékaři (http://www.autism.com/).

Léčba MUDr. Šuly je v jistém smyslu pokračováním toho, co dělá Josef Šmarda. Jan Šula pracuje na jemnější rovině, která se zařazuje mezi biomodulační metody. Jde o propustnost membránových receptorů, která úzce souvisí s autoimunními onemocněními. Neuropeptidy, které mozek není schopen vyrábět sám, jsou aplikovány ve formě injekčního modulátoru. Tato metoda je možná díky objevu studené syntézy neuropeptidů v posledních letech.

MUDr. Jan Šula je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. S klinickou praxí začal v České republice,  poté studoval ve Švýcarsku, Itálii a Německu. Po atestaci z ortopedie odešel do Kanady a pak do Spojených států, kde se na Floridě věnoval studiu významu membránových receptorů při rozvoji autoimunitních onemocnění pod vedením profesora Felixe Kaufmana. Po návratu do Evropy nadále spolupracoval na vývoji přírodních preparátů pro léčbu kloubních onemocnění s pracovišti v Anglii a ve Švýcarsku. Za své práce byl jako první český lékař přijat v roce 1999 do Královské lékařské společnosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Další výzkum biomodulačních léčiv spojil s univerzitami v Oxfordu a ve Skotsku. Od roku 2007 je členem Italského řádu lékařů v Neapoli a vedoucím imunologem italské společnosti Ischia Salus. Působí jako konzultant ve dvanácti zemích světa, je členem Oxford Research Institute of Immunology a Italské psychoneuroimunologické společnosti.

Bohužel je smutným faktem, že biomodulační léčba v přímé konfrontaci s léčbou klasickou příliš nevyhrává. Zatím. Ptáte se proč tomu tak je? Síla nadnárodních farmaceutických společností nutí lékaře, aby pacienty léčili léky, které je nikdy úplně nevyléčí.

Ohledně detailů o různých aspektech biochemie těla doporučujeme například práce prof. Strunecké (http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2624, http://www.biomed.cas.cz/physiolres/2002/issue6/51_557.htm), ohledně nových poznatků o buněčné stavbě jsou zajímavé např. práce Bruce Lipton (http://www.brucelipton.com/). Články MUDr. Šuly najdete např. na stránkách portálu Regenerace (http://www.regenerace.cz/online/pohled-lekare-na-autismus-s-vyuzitim-poslednich-vyzkumu)

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz