Fyziologická regulační medicína posunuje medicínu dopředu

ROZHOVOR S PROF. MUDR. IVO BIANCHIM Z INTERNÍ KLINIKY UNIVERZITY V MILÁNĚ

Fyziologická regulační medicína (FRM) působí na první pohled příliš složitě. Jak se dá laikům zjednodušeně popsat, jak funguje?

I když na první pohled se jedná o složitou problematiku, pochopení je velmi jednoduché. FRM je schopná svými přípravky obnovit fyziologickou rovnováhu organismu pomocí látek tělu vlastních. Tyto látky nazýváme komunikační molekuly a řadíme mezi ně cytokiny (komunikační molekuly imunitního systému), hormony (komunikační molekuly endokrinního systému), neuropeptidy (komunikační molekuly nervového systému) a růstové faktory.

A proč právě podávání komunikačních molekul?

Zjistilo se totiž, že mnoho onemocnění je způsobeno změněnou koncentrací těchto molekul v lidském těle. Zdraví je stav, kdy komunikační molekuly pracují v těle podle normálního, fyziologického způsobu. Jakmile se sníží, nebo zvýší koncentrace cytokinů, hormonů či růstových faktorů, tělo onemocní. Například alergické astma lze vyjádřit vyšší hladinou interleukinu 4 a interleukinu 5, naopak bolest doprovázená zánětem je spojená se zvýšenou hladinou interleukinu 1 a interleukinu 6. V případě FRM se tedy jedná o revoluční a inovativní přístup k léčbě pacienta, protože léčba metodami fyziologické regulační medicíny není doprovázena nežádoucími účinky, na rozdíl od běžně známé terapie. Tato výhoda je dána nízkou koncentrací účinné látky, tzv. fyziologickou koncentrací, která vykazuje účinnost, ale není zatížena nežádoucími vedlejšími účinky. Jednoduše řečeno – organismus velmi dobře reaguje na látky, které jsou tělu vlastní a v koncentracích tělu vlastních, a proto nevzniká nežádoucí reakce, například alergická, a léčba je dobře snášena. I když složité na první pohled, krásné ve své jednoduchosti. A FRM je opravdu jednoduchá i krásná, jak dokazují zkušenosti lékařů.

Čím se FRM liší od běžně známé medicíny – a čím se jí podobá?

Klasickou medicínu známe všichni a víme, že se zaměřuje hlavně na potlačení symptomů, příznaků onemocnění. FRM však působí nejen na této úrovni, ale jde dále – na další dvě úrovně. Působí také na úrovni drenáže (detoxikace) organismu a je schopná potlačit příčinu vlastního onemocnění, a to působením na imunitní, nervový či endokrinní systém. Ukažme si to na příkladu. Velmi častým zdravotním problémem je u žen kandidóza, tedy vaginální mykóza způsobená kvasinkou Candida albicans. Projevuje se bílým svědivým vaginálním výtokem. Léčba tzv. antimykotiky (perorálními přípravky v kombinaci s krémy) je účinná na akutní projevy. U žen se ale tato mykóza objevuje opakovaně a chronicky, a opakované podávání antimykotik nevede k plnému uzdravení. Kvasinka je schopná se rozšířit v organismu i do trávicího ústrojí nebo močových cest a způsobit záněty dělohy, močových cest atd. S chronickou formou kandidózy si klasická medicína ve své podstatě neví rady. FRM pohlíží na onemocnění kvasinkou Candida albicans jako na stav, kdy se tělu vlastní kvasinky z důvodu nedostatečně fungujícího imunitního systému rozšířily v těle natolik, že způsobily zdravotní problém. Hlavním léčebným prostředkem FRM je transfer faktor Candida, který je schopný posílit imunitu lidského organismu specificky namířenou proti těmto kvasinkám. Velmi důležitou součástí terapie je ale i detoxikace extracelulárního prostoru, který může sloužit jako depozitum těchto mikroorganismů – což vysvětluje i opakované a stále se vracející kandidózy. Podáváním detoxikační terapie dochází k vypuzení kandidy z těchto prostor kolem buněk a k jejímu vyloučení z organismu. Samozřejmě celá terapie je podpořena podáváním probiotik, jež prokazatelně působí proti samotné kandidě. Dobré je také působit ve směru obnovy acidobazické rovnováhy, protože víme, že Candida albicans jako kvasinka zvyšuje chuť na sladké…

A zvýšený obsah cukru vede ke zvýšení kyselosti organismu, který pak je živnou půdou pro Candidu.

Ano, a podávání přípravku GUNA-BASIC vede k obnově rovnováhy mezi kyselým a zásaditým prostředím v organismu, tedy i k omezení šíření a množení této kvasinky. Stručně řečeno − tam, kde klasická medicína bojuje nástroji antimykotik jakožto látek zabíjejících aktivní kvasinky Candida albicans, se FRM snaží stimulovat protikandidovou imunitu organismu, doplněnou odstraněním této kvasinky z extracelulárních prostor jakožto jejího depozitu; dále se snaží podpořit správnou acidobazickou rovnováhu a nastolit obnovu správně fungující střevní mikroflóry pomocí probiotik, které sehrávají z dlouhodobé perspektivy důležitou roli v prevenci opakovaných kandidových infekcí. Na rozdíl od klasické medicíny, kdy se
účinek antimykotik projeví již během několika hodin, ale bohužel účinnost není dlouhodobá, u FRM se léčebný účinek dostaví rovněž rychle a přetrvává dlouhodobě. Je také možné oba přístupy kombinovat, tzn. pomocí antimykotik ulevit od akutních projevů a pomocí FRM zajistit dlouhodobý příznivý účinek, především u chronicky se opakujících kandidóz. Jak jsme si řekli – medicína je jen jedna a je potřeba integrovat poznatky s cílem plného vyléčení pacienta, pokud je to možné. V běžné medicínské praxi si často lékař pokládá otázku, zda ještě převažuje benefit, nebo risk u klasické farmakoterapie, která většinou nedokáže postihnout příčinu nemoci a je zatížena množstvím nežádoucích účinků. V takovém případě může FRM běžnou léčbu doplnit, zefektivnit či nahradit.

Který orgán je podle FRM nejdůležitější a na který se zaměřuje hlavní zájem FRM?

Pokud se zeptáte odborníků, jeden označí za nejdůležitější orgán srdce jako pumpu krevního oběhu, další označí mozek jako centrum nervové soustavy, další například játra jako nejdůležitější detoxikační orgán významný pro metabolismus. FRM označuje za nejdůležitější orgán extracelulární prostor (ECP) mezi buňkami. Tento ECP, někdy označovaný jako extracelulární matrix, zkráceně matrix, obklopuje všechny naše buňky v těle a je tvořen vlákny, jako je kolagen, elastin atd. Není to však jen výztuha buněk, jelikož matrix velmi citlivě reaguje na látky, které jsou sem dodávány prostřednictvím krevních a lymfatických cév. Pokud je tento prostor fyziologický, tj. funkční, pak látky přicházející krví mohou projít matrix a působit na své receptory na buňkách, což je pro mezibuněčnou komunikaci a normální fugování celého organismu zásadní. Je to podobné jako v automobilu, kde jednotlivé systémy spolu musí komunikovat, aby se auto vůbec rozjelo. Pokud se však stane, že stářím, nemocemi, životním prostředím či nevhodnou stravou dojde k zanesení tohoto mezibuněčného prostoru, příchozí látky z krve se v matrix skladují a nedorazí až k receptorům buněk. To je vysvětlení, proč selhávají některé systémy, jak v hormonální, tak v imunitní oblasti. Tělo produkuje tyto látky normálně, ale už je neumí dopravit na místo určení. Toto je jednoduché vysvětlení významného postavení drenáže organismu pomocí látek, které jsou schopny odplavit toxiny z matrix a zefektivnit tím jakoukoliv léčbu. Pokud máme čistý ECP, pak všechny látky přicházející k buňce působí efektivněji, a to se týká jak léčby podle principů FRM (pomocí již zmíněných komunikačních molekul), tak jakékoliv nastavené (i běžné) léčby pacienta. Na vaši otázku tedy odpovídám, že jeden z nejdůležitějších orgánů je pojivová tkáň a extracelulární matrix.

Jak jste se vy osobně dostal k FRM a čím vás tak zaujala?

Já jsem internista a využívám FRM ve své praxi již dvacet let, a to s velkým úspěchem. V současnosti mám ambulance ve Veroně, kde bydlím, ale také v Miláně a v Římě. FRM mě zaujala vysokou účinností a svým vysoce bezpečným profilem. Stal jsem se nakonec sám autorem terapeutických protokolů a složení některých přípravků, které se následně velmi úspěšně dostaly do klinické praxe lékařů. Takovým přípravkem je například GUNAGERIATRICS, přípravek určený pro stárnoucí jedince pro zpomalení vývoje různých počínajících kognitivních poruch v oblasti paměti, koncentrace, učení, motivace, sociálního zapojování atd. Použití nervových růstových faktorů v tomto přípravku vede k prokázané podpoře mozkových funkcí, což ocení nejen samotný pacient, ale i ošetřující osoby v jeho okolí. U pacientů začínám s takovým přípravkem po 50. roce života a zpomaluji tím vývoj známek stárnutí v plné komplexnosti. Využít toho lze v situacích, jako jsou poruchy paměti ve stáří či Alzheimerova choroba, a také – jak jsem naznačil – v rámci prevence zhoršení paměti a dalších mentálních funkcí u stárnoucí populace.

Kolik lékařů ve světě a v České republice má s FRM zkušenosti a používá ji?

FRM používají tisíce a tisíce lékařů na celém světě, jak v Evropě, tak Americe a Kanadě – celkem v asi 25 zemích světa. Jsme samozřejmě rádi, že můžeme i českým lékařům zprostředkovat svoje zkušenosti díky spolupráci s Českou lékařskou komorou a edukační společností Edukafarm. Od září 2010 probíhaly v Praze a Brně pravidelně odborné semináře, na kterých jsme českým lékařům prezentovali základy této medicíny a informovali je, u kterých chorob ji mohou s úspěchem využít. Hovořili jsme nejen o teorii, ale také o klinických studiích a zaměřili jsme se i na konkrétní případy léčby – včetně interaktivní léčby pacienta s atopickým ekzémem, u něhož český kolega v rámci běžné terapie neuspěl. Letos jsme pokračovali sérií seminářů, na kterých jsme se zaměřili na kasuistiky nejen zahraničních kolegů, ale i českých lékařů. V říjnu 2011 jsem českým lékařům demonstroval své terapeutické úspěchy v oblasti léčby kandidóz, virových hepatitid, fibromyalgie a bolesti hlavy.

Pro které nemoci je FRM nejvhodnější, neboli kde dosahuje nejlepších výsledků?

FRM vychází ze základního předpokladu, a to ovlivnění psycho-neuroendokrino-imunitní osy člověka. Je tedy vhodná u mnoha onemocnění, jako jsou funkční poruchy; její nejvýznamnější místo je u poruch endokrinního a imunitního systému. Hovoříme-li o endokrinním systému, pak se FRM uplatňuje při poruchách hormonálních, v případě imunitního systému jsou to autoimunitní onemocnění, a dále zánětlivá degenerativní onemocnění. Jelikož proces stárnutí je definován rovněž jako prozánětlivý proces, využití FRM je zde nasnadě.  Odpověděl jsem asi hodně obecně, že ano?

Ano, odborníci jistě rozuměli, ale zkuste být úplně konkrétní, a to včetně praktického využití postupů a přípravků FRM.

Dobře, zde jsou alespoň některé příklady terapeutických protokolů FRM, jak jsme je předložili na přednáškách českým lékařům. Jako první byly prezentovány léčebné možnosti u revmatoidní artritidy. Toto zánětlivé autoimunitní onemocnění postihuje přibližně 1 % populace, častěji ženy, a vede k postupné destrukci kloubů, kostí, vazů i šlach. Na vzniku zánětu se významnou měrou podílejí Th1-lymfocyty (druh bílých krvinek) produkující tzv. prozánětlivé cytokiny. Tento stav tělo kompenzuje zvýšenou tvorbou tzv. protizánětlivých cytokinů. Léčba revmatoidní artritidy podle FRM je proto založena na podávání anti-interleukinu 1 (GUNA-FLAM kapky) v kombinaci s kapkami GUNA-MATRIX a injekcemi MD-POLY.
Druhou autoimunitní chorobou ovlivnitelnou pomocí FRM je Crohnova nemoc. Tento chronický střevní zánět často pacienty invalidizuje. Je charakterizován opět zvýšenou sekrecí prozánětlivých cytokinů. Léčba Crohnovy nemoci stojí na užívání anti-interleukinu 1 a interleukinu 10 (GUNA-FLAM kapky) v kombinaci s kapkami GUNA-BOWEL, GUNA-MOOD a přípravkem COLOSTRO NONI.
Třetím příkladem může být alergické astma. Léčebný koncept se opírá o znovunastolení rovnováhy mezi lymfocyty, a to podporou Th1 buněk podáváním nízkých dávek interleukinu 12 a interferonu gamma (GUNAALLERGY-PREV kapky) v kombinaci s kapkami GUNA-BOWEL a GUNA-MATRIX. Dalším příkladem může být bakteriální zánět mandlí, který je obvykle doprovázen horečkou. Léčba sestává z podávání přípravku CITOMIX pelety, z aplikace protizánětlivých interleukinů 3, 4 a 11 (GUNA-TONSILS pelety) v kombinaci s kapkami GUNA-FLAM a GUNA-LYMPHO.
Při léčbě infekční mononukleózy lze s úspěchem použít podávání interleukinu 2 s interferonem gamma (GUNA-VIRUS pelety) v kombinaci s přípravkem CITOMIX pelety a kapkami GUNA-CELL. Fyziologická regulační medicína se výborně uplatňuje též v geriatrii. Jak už bylo řečeno, zde se promítá do léčby poruch kognitivních funkcí (demence) a poruch spánku. Nejčastější formu demence představuje Alzheimerova choroba. Obecně se podle FRM doporučuje léčba pomocí tzv. neurotrofinů, upravující vitalitu a vývoj nervových buněk mozku; neurotrofiny jsou obsaženy v kapkách GUNA-AWARENESS a GUNA-GERIATRICS. Podpůrně lze podávat přípravek GUNA-BRAIN tablety.

Nedávno jste vydal knihu Cytokines – the language of the cells. Můžete tuto publikaci trochu přiblížit?

Především chci vyslovit poděkování společnosti Edukafarmu, že dokázala knihu vydat. Dík patří také mojí spoluautorce Lucii Kotlářové za to, že v závěru nasadila veškeré svoje síly a dokázala publikaci připravit k tisku. Kniha byla křtěna poprvé v Česku jako uznání za to, že jsme právě v této zemi nalezli velké množství odborníků, kteří začali okamžitě FRM ve své praxi aplikovat a mají skvělé výsledky.
Věřím, že počet lékařů bude narůstat – proč pacientům nenabídnout léčbu, která účinkuje a není zatížená riziky? Samozřejmě, naším úkolem je poskytnout lékařům veškerý odborný servis, a tato kniha je snad jeho dobrým výsledkem. Rozhodně, alespoň co se týká cytokinů, nyní mají lékaři v rukách skvělou pomůcku, jak jednotlivé cytokiny využít v terapii.

Pojďme se ještě vrátit ke vztahu běžné medicíny a FRM. Chápu správně, že FRM nemusí někde léčit, ale může pomáhat k vyšší účinnosti standardní léčby?

FRM můžeme využívat v rovině samotné farmakoterapie, kde její používání dosahuje vynikajících účinků a výsledků – např. u alergického astmatu, gastrointestinálních poruch, zánětlivých procesů apod. U závažnějších onemocnění (onkologické indikace) může v doplňkové rovině zvyšovat účinnost zvolené klasické farmakoterapie. Obecně řečeno, v praxi pozorujeme, že využívání FRM umožní snížit dávky samotných klasických léčiv – při zvýšení jejich žádoucího léčebného účinku se tak omezí účinky nežádoucí. Vedle snížení výskytu nežádoucích účinků to má značný význam i pro snížení finanční zátěže celkové terapie. Jak jsem se zmínil – například očista extracelulárního prostoru lékem GUNA-MATRIX doplněná vhodnou léčbou (ať už je jakákoliv) může mimořádně zefektivnit klasickou léčbu, omezit nežádoucí účinky a tím i snížit finanční prostředky pro léčbu jako takovou. Jinými slovy řečeno – FRM může fungovat samostatně, a může také synergicky posílit běžnou léčbu v případech, kdy její vysazení není vhodné a žádoucí.

Před chvilkou jste se zmínil o klinických studiích. Můžete jmenovat alespoň některé, jež měly největší význam pro FRM?

V současnosti probíhá přibližně 80 klinických studií v různých odvětvích FRM. Největší vliv měly patrně dvě z nich. Jedna se týkala potlačení projevů alergického astmatu s využitím podávání nízkých dávek cytokinů IL-12 a IFN-gamma. Druhá zásadní studie prokázala účinek anti-IL-1 a IL- 10 u Crohnovy nemoci. Množství studií prokázalo pozitivní vliv na léčbu různých virových infekcí u dětí (prevence komplikací u neštovic). Samozřejmě, realizace klinických studií je nekonečný proces, který nám ukazuje důležité směry a možnosti využití FRM v klinické praxi. Je dobře, že se také Česká republika do tohoto klinického výzkumu zapojila. Zatím jde o dvě oblasti. V revmatologii pracujeme s profesorem Pavelkou a Revmatologickým ústavem a v gastroenterologii s profesorem Lukášem a klinikou ISCARE. Vynikající kooperace běží v oblasti léčby bolesti s primářkou Vondráčkovou a za Společnost všeobecného lékařství také s doktorem Skálou či docentem Seifertem. Studie a spolupráci připravujeme také s odborníky v gynekologii, dermatologii a geriatrii.

Dokázal byste obecně vysvětlit terapeutický koncept fyziologické regulační medicíny?

Strategie FRM se opírá o tzv. terapeutický trojúhelník a skládá se ze tří současně probíhajících fází:

  • 1. specifická terapie – složka FRM zodpovědná za kontrolu symptomů;
  • 2. drenážní terapie – složka FRM zodpovědná za detoxikaci organismu a zefektivnění léčby;
  • 3. systém P.N.E.I.– složka FRM zodpovědná za rovnováhu psychoneuro-endokrino-imunitní soustavy.

Specifická terapie se soustřeďuje na léčbu příznaků. Nízké dávky hormonů, neurotransmiterů, interleukinů a dalších účinných látek z oboru fytoterapie jsou schopné reaktivovat imunitní pochody a v účinku se vzájemně podporují. Drenážní terapie představuje detoxikaci – to je proces, jímž se tělo zbavuje jedovatých látek nebo je zneškodňuje. Přeladění P.N.E.I. – psycho-neuro-endokrino-imunitního systému je pak základem fyziologické regulační medicíny a jeho cílem je odstranit příčinu choroby.

Kam byste fyziologickou regulační medicínu zařadil? Je blíže homeopatii, nebo konvenční medicíně?

Určitě se jedná o medicínu nízkých dávek, jež propojuje homeopatii a konvenční medicínu, obohacuje je o poznatky molekulární biologie, imunologie, endokrinologie, neurologie, které mohou přinést velký prospěch. Podle mého názoru je to zlatá střední cesta, která posunuje medicínu kupředu, jelikož není založena na velikosti dávky, ale na dávce tělu vlastní, to je na dávce fyziologické, pro kterou je zásadní dosažení rovnováhy pomocí stimulace reaktivity organismu.

Zjednodušeně řečeno: FRM zvyšuje reaktivitu organismu a působí proti patogenním procesům. Kdybyste měl poradit nějakou zlatou mixturu, která člověka udrží ve formě – jak takový recept vypadá?

Ano, mohu doporučit takovou mixturu, která každého člověka restartuje a udrží v duševní i fyzické kondici. Zkráceně tomuto receptu říkám „detox kit“. Mixtura obsahuje GUNA-CELL, GUNA-MATRIX a GUNA-LYMPHO. Ze zkušeností vím, že nejdůležitější je zbavit organismus toxických látek na úrovni buňky, mezibuněčného prostoru a lymfatických cest. Zmíněný „detox kit“ ordinuji svým pacientům i sám sobě přibližně dvakrát ročně. Je potřeba užívat 2x 20 kapek denně od každého zmíněného přípravku po dobu jednoho měsíce.

Pane profesore, děkujeme vám za rozhovor.
PharmDr. Lucie Kotlářová, Edukafarm

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz