Linda Maxová III: A zázrak pokračuje..

I tak by se dal nazvat příběh mé čtyřleté dcerky..Je to i díky vám, dobrým lidem, kteří jste se rozhodli přispět na její léčbu.Velmi si toho vážím,moc to pro mne znamená.Chci se s vámi podělit o moje malé velké radosti..

Léčba přinesla nevídané pokroky! Všechny změny, ke kterým u Lindy po imunologické léčbě i aplikaci biomod injecí došlo, jsem si pečlivě zaznamenávala.
První biomod injekci dostala Linda v květnu 2011. Některých změn jsem si v Lindině chování všimla hned první dny. Linda byla nezvykle trpělivá, vydržela si se zájmem hrát celou hodinu, prohlížela si časopisy a knížky, poslouchala moje vyprávění, reagovala na zavolání.

Třetí den po aplikaci ke mně Linda přišla a objala mě.
I v dalších dnech jsem zaznamenávala nebývalé změny. Dočkala jsem se toho, že mě začala oslovovat MAMINKO! Navázala oční kontakt, dívala se mi do očí, což do té doby nikdy neudělala.
S každou další aplikací biomod injekcí  byly Lindiny pokroky zřetelnější.

Zlepšila se jí hrubá i jemná motorika včetně chůze. Nyní už vyjde schody tak, že střídá nohy, začala také jezdit na odstrkovadle, na koloběžce, učí se jezdit na bruslích, dokáže vylézt na prolézačku. Pokroky jsem zaznamenala i při hipoterapii. Na koni už jezdí Linda sama. Je lepší v samoobslužných činnostech, bez problémů se svlékne a oblékne, uklízí po sobě.
Zlepšil se úchop při používání tužky, pustila se do malování, dokáže nakreslit trávu, déšť… Navléká korálky, umí dát klíč do zámku a odemknout. Paralyzovaný obličej se uvolnil, lépe mluví, dříve při mluvení nedovírala pusinku a nebylo ji dobře rozumět.
Dalším důkazem pozitivního vlivu injekcí je výrazné zlepšení nálady, Linda je víc v pohodě a usměvavější. Pominuly i noční děsy. Začala reagovat na pokyny, rozumí tomu, co se po ní chce. Komunikuje s lidmi, spolupracuje s nimi, pečuje o svou roční sestřičku Ellu, má k ní nádherný vztah. Novinkou je i hraní si s panenkami, předtím je ignorovala. Panenku si pojmenovala, dojemně ji chová a v roli její maminky jí dává pít z lahve, přebaluje ji.

Ačkoli do svých tří let disponovala Linda slovní zásobou zhruba o deseti slovech, dnes je to jinak. Má skvělou paměť. Pamatuje si pohádky, umí je vyprávět, miluje jejich předčítání. Začala také počítat, dříve uměla jen do patnácti, teď to zvládne do šedesáti. Kromě čísel rozpozná i všechna písmena. Naučila se hodně písniček, a to i dlouhé a těžké, vytleskává dokonce jejich rytmus.
Linda konečně reaguje na mnohé podněty jako ostatní zdravé děti. Ještě před rokem přijímala všechno zcela apaticky, ale dnes, když vidí např. injekční stříkačku, začne brečet. I tohle může pro někoho znamenat štěstí.

Linda ještě není na úrovni svého věku (4,5 roku). Po deseti aplikovaných injekcí je ale zřetelné, že její vývoj jde tím správným směrem.
Lindiny proměny vnímá rodina i přátelé.

„Já, jako maminka Lindy, která je s ní celý den, jasně vidím všechny ty úžasné pokroky. A s každým dalším Biomodem jich je víc a víc. Je jich tolik, že si je zapisuji, protože bych si je už nepamatovala. Je to pro mě zázrak!. Linda se vrací do života. Ona je důkazem toho, že to funguje, každým dnem o tom přesvědčuje nejen mě, ale i své okolí. Má dcera dostala šanci. Dejme ji i dalším dětem, vraťme je jejich mámám do náruče uzdravené!

Můj dík za Lindiny pokroky patří RNDr. Josefu Šmardovi a MUDr. Janu Šulovi. Velmi vděčná jsem samozřejmě i celému kolektivu občanského sdružení Dobrý skutek. Bez jejich finanční pomoci by se světýlko na konci tunelu nikdy nerozzářilo. Nikdo si neumí představit, jak krásně mi bylo, když jsem Lindu v noci přikrývala a ona mě ve spánku objala a řekla mi: MILUJU TĚ!“

J.K. Maxová

Rozhodli jsme se umožnit Lindě v léčbě pokračovat. Popis Lindiných pokroků dokazuje, že její maminka zvolila cestu sice náročnou a dlouhou, ale nadějnou. Držíme jí palce.

Dobrým skutkem pro Lindu Maxovou je finanční dar ve výši 250 000 Kč na pokračující imunologickou a biomodulační léčbu.

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz