Tomáš Stebel II

Tato žádost byla předčasně ukončena a to z důvodu smutné události, úmrtí Tomáška Stébla.

Dobrý den,
obracíme se na občanské sdružení Dobrý skutek s prosbou o pomoc při financování speciálního léčebného programu pohybové terapie pro děti Klim- Therapy v Sanatoriích Klimkovice. Náš, dnes již desetiletý syn Tomáš bohužel prodělal po porodu streptokokovou sepsi a následně meningoencefalitidu a už na celý život mu zůstalo těžké zdravotní postižení.

Jeho diagnóza zní kvadruspastická forma DMO s hypotonií osového svalstva, dyskinetickými projevy, dystonickými atakami a mentální retardací primárního i sekundárního typu.
Tomášek je jinak veselý, usměvavý kluk, který je vděčný za každou pozornost. V září roku 2008 podstoupil operaci selektivní dorzální rizotomii. Operace mu pomohla částečně redukovat časté ataky svalového napětí, které sice nevymizely úplně, ale nyní jsou pro něj mnohem snesitelnější. Vzhledem k jeho těžkému motorickému postižení lze jen těžko hodnotit jeho mentální a psychický vývoj. Věřím, že kdyby se naučil nějakým způsobem ovládat své tělíčko a podařilo by se u něj uvolnit celkové svalové napětí, určitě by se ve svém vývoji posunul o velký kus dále.

Chtěli bychom dát Tomíkovi šanci a umožnit mu absolvovat pobyt v lázních Klimkovice s novou rehabilitační technikou Klim-Therapy, která zahrnuje 5x týdně tříhodinovou jednotku nadstandardního individuálního cvičeni včetně zaškolení doprovodu dítěte. Tomík by tento cvičební program absolvoval v rámci čtyřtýdenního lázeňského pobytu hrazeného pojišťovnou. Cena této doplňkové terapie v rámci lázeňského pobytu je Kč 47 200 Kč a lázeňský poplatek za 28 dni pro matku a dítě je Kč 5 600 Kč.

Snažíme se Tomovi i přes jeho postiženi co nejvíc zpříjemnit život a zajistit všechny jeho speciální potřeby (rehabilitace, hipoterapie, bazén, muzikoterapie apod.) Tomášek vyžaduje celodenní péči.

Finanční zajištění naši rodiny je jen na manželovi. Máme ještě 17letou dceru, která studuje sedmým rokem na osmiletém gymnáziu a to je také spojeno s nemalými finančními náklady.
Je pro nás těžké zajistit částku na tuto novou rehabilitační metodu, která není hrazená pojišťovnou. Proto jsme se na Vás obrátili s prosbou o pomoc v naší situaci. Budeme moc vděčni, pokud nám pomůžete Tomáškovi umožnit absolvovat tento specializovaný léčebný program s intenzivní rehabilitací. Věříme, že se nám touto metodou podaří, aby se ve svém tělíčku, které ho vůbec neposlouchá, cítil lépe.

Děkujeme všem, kteří pomáhají.
Marcela a Tomáš Steblovi

Dobrým skutkem pro Tomáška Stebla je finanční dar 52 800 Kč na léčebný program Klim-therapy v Klimkovicích.

Marcela Steblova
Horní Bludovice
Telefon: 774 143 493

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz