Zuzanka Janištinová
  • Příběhy našich klientů
  • /
  • 31.08.2012

Zuzanka Janištinová

Vážení zástupci sdružení,
ráda bych Vás požádala o pomoc pro naši dceru Zuzanku Janištinovou, která se narodila v roce 2007 jako druhá z dvojčat ve 28. týdnu těhotenství. Z tohoto důvodu bylo pro nás od začátku vše těžší. Zuzance byla diagnostikována DMO (dětská mozková obrna) - kvadruspasticita s pravostrannou hypotonií a těžká zraková a sluchová porucha.

Zuzanka nechodí a je celkově závislá na naší péči. Pravidelně navštěvujeme odborné lékaře - neurology, ortopedy, foniatry, oční specialisty,…rehabilitujeme a navštěvujeme lázně. V únoru loňského roku byl Zuzance zaveden kochleární implantát, díky kterému se Zuzanka začíná hodně zlepšovat. Přestože v mluvení zaostává, orientace v prostoru je mnohem lepší.

Rádi bychom Zuzance umožnily léčbu v lázních Klímkovice u Ostravy - léčebný program KLIM-Therapy. Výjimečnost tohoto programu spočívá ve vzájemném propojení těchto složek: intenzivní nadstandardní individuální léčebné tělesné výchovy - účinků speciálního stabilizačního oblečku - klimkovického přírodního léčivého zdroje (jodobromové solanky) - a dalších podpůrných procedur.

Takto sestavený terapeutický plán přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, k obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Léčba je pro nás, co se týká financí, bohužel nedostupná. Kompletní program na 4 týdny stojí 87 790 Kč. Ambulantní program na 4 týdny stojí 57 140 Kč. Jelikož to máme do lázní kousek, rádi bychom se Zuzankou jezdili na ambulantní program. Proto bych Vás ráda požádala (za svou pětiletou dceru Zuzanku) o finanční pomoc.

S pozdravem,
Jana Hurníková

Dobrým skutkem pro Zuzanku Janištinovou je finanční dar ve výši 57 140 Kč na doplacení nákladů na rehabilitační a léčebný pobyt v Klim-therapy Klimkovice.

Jana Hurníková
Nový Jičín
Telefon: 739 228 647