Adélka Šimanovská v Adeli
  • Z naší pošty
  • /
  • 03.12.2012

Adélka Šimanovská v Adeli

Vážený Dobrý skutku,
v minulých 14 dnech jsme konečně s Adélkou absolvovali pobyt v Adeli. Prošli jsme náročným cvičením v kosmickém oblečku a úspěšně vydrželi i přetlaky v hyperbarické komoře. Adélka měla skvělou cvičební skupinu, která se jí věnovala a povzbuzovala ji k lepším a lepším výkonům. Ona se jim za to odměňovala trpělivostí a úžasnou vůlí cvičit a chodit.

Jako rodiče jsme rádi poslouchali chválu, že naše malá drobná dcerka se ze všech svých sil snaží přemáhat spastické svaly, silné gumové tahy na oblečku a ještě se přitom usmívá a nepláče.

Velkou odměnou nám bylo,že na konci pobytu nejenže chodila lehce jen za ruku po dlouhých chodbách v rámci terapie,ale dokonce běhala a honila svoji milovanou masérku.

Také hyperbarická komora a intenzivní logopedie měly svůj pozitivní účinek - Adélka začala lépe ovládat svoji pusinku a nyní je schopna srozumitelně říci - "Ano, Ne, Ahoj", vyjmenovat všechny samohlásky a začíná se jí dokonce dařit i ta „máma".

Proto bychom moc a moc chtěli poděkovat Dobrému Skutku a všem sponzorům, kteří nám umožnili svojí finanční pomocí zažít toto unikátní léčení a těšit se z dosažených pokroků.

Simona a František Šimanovští