Sběr víček pomáhá...
  • Z naší pošty
  • /
  • 11.07.2015

Sběr víček pomáhá...

Na konci školního roku 2014/15 si paní Dobrovská vyzvedla 3 pytle víček od PET láhví, které pomůžou jejímu handicapovanému synu Mirkovi na jeho léčbu a rehabilitaci na odborných pracovištích.

Rozhodli jsme se pomoct i finančně. Zaměstnanci školy a paní Machů (paní učitelka na mateřské dovolené, toho času nám vypomohla se zástupem za pana učitele v době jeho nemoci) přispěli částkou 1800,-Kč. Věříme, že tato částka vypomůže ke zlepšení zdravotního stavu Mirka. Chtěla bych Vás všechny poprosit, připojte se k této naší činnosti podporující dobrou věc. Děkujeme.