Naši klienti
100%

100 000 Kč

100 000 Kč

Účel sbírky: intenzivní rehabilitace

Josef Mareš III

Vážení dárci, 
ráda bych Vám představila našeho syna Josefa Mareše, kterému Váš finanční příspěvek velmi pomůže, a za který Vám chceme moc poděkovat.

Pepíček se narodil komplikovaným porodem - začala se mi odlučovat placenta, byl bez kyslíku a museli ho resuscitovat. Naštěstí jsme oba dva přežili. Říkali nám, že bude ležící, ale to jsme od lékařů slyšet nechtěli a tak jsme udělali a děláme nadále vše, aby se prognóza nenaplnila.

Pepíček v lednu oslavil sedmé narozeniny. Je to veselý a šťastný kluk, ale trpí kombinovaným onemocněním – dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a oční vadou, která je korigována brýlemi. Jeho pohyblivost není jako u zdravých dětí, je odkázán na druhou osobu, musí se držet za ruku, ale s dopomocí chodí, což je pro nás velký úspěch.  

Nechodí a neběhá sám jako ostatní děti, jak jsme doufali, ale od jeho lezení po čtyřech je to opravdu velký pokrok. A co se týká komunikace, tak mluví opravdu hodně, ale ne každý mu rozumí, musíme často „překládat" co říká. Po mentální stránce je nyní rozumově na tři roky věku, má diagnostikovanou středně těžkou mentální retardaci. Chodí do školky s asistentkou, má odklad školní docházky. V září již půjde do speciální školy v Ústí nad Labem.  

V září se Pepíčkovi narodila sestřička Anička, již ne akutním, ale plánovaným císařským řezem. Dlouho jsme váhali, zda bychom chtěli další miminko, měli jsme velké obavy z porodu, jak bude Pepíček reagovat a taky, jak to všechno zvládneme. Nakonec se nám to daří zvládat.  

V současné době jsem na mateřské dovolené a naše finanční situace není taková, abychom rehabilitace v Saremě zvládli ufinancovat. Proto bychom Vás touto cestou chtěli požádat o finanční pomoc na intenzivní rehabilitaci. Ta mu velmi pomáhá a bez které se ani do budoucna neobejdeme. Obvykle ji absolvujeme na tři týdny a to zpravidla čtyřikrát do roka. A pokroky, i když jen nepatrné, jsou viditelné a jsou pro nás velkým potěšením.  

Naším cílem je připravit našeho syna, co jen je to možné, do co nejvíce možné samostatnosti a samooblužnosti, aby v budoucnosti byl co nejméně odkázán na pomoc svého okolí.  

Moc Vám předem velmi děkujeme a vážíme si Vaší pomoci, nejen pro našeho syna, ale i pro všechny ostatní nemocné děti.
Josef, Anička, Radek a Monika Marešovi  

Dobrým skutkem pro Pepíčka Mareše je finanční dar ve výši 100 000 Kč na úhradu intenzivní rehabilitace v Sarema.

Monika Marešová
Děčín
Telefonický kontakt je k dispozici v kanceláři DS.

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

 • 5 873 Kč

  Galavečer Broker Constulting 03.05.2024
 • 1 000 Kč

  Anonymní dárce 13.04.2024
 • 500 Kč

  Jana Krejzová 08.04.2024
 • 200 Kč

  Michal Vrabec 05.04.2024
 • 92 427 Kč

  1% dárci Broker Consulting 22.03.2024

Díky všem, darovali jste již celkem 100 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.